Heqja e VKMse per tarifen shtese te krediteve te mbetura

0 have signed. Let’s get to 25,000!


Problem
Sipas VKM-se nr.288, vendoset se per studentet qe riperserisin ose mbartin provimin per nje lende duhet te paguajne tarife shtese per cdo kredit te asaj lende. Kjo me miratimin e Ministrise se Arsimit ne Shqiperi dhe dekanateve te universiteve, nderkohe qe ne vitet e meparshme mbartja ishte falas. Kerkohet anullimi i ketij vendimi.

Solution
Anullimi i ketij vendimi arrihet me kerkesen e shumices se studenteve, me miratimin e Ministrise se Arsimit ne Shqiperi.