Tiltak mot økende narkotikabruk blant ungdom NÅ!

Victory

Tiltak mot økende narkotikabruk blant ungdom NÅ!

This petition made change with 3,287 supporters!

Narkotikapolitikk.no started this petition to Helsepolitiske talsmenn i de politiske partier

"Dopbruken eksploderte etter skolestart i høst"

“Nå er det ungdom fra alle samfunnslag som bruker stoff"

"en lettvint holdning hos dagens ungdom om at «narkotika er ikke så farlig»"

"flere hundre ungdommer helt ned i ungdomsskolen som burde hatt hjelp"

"Enkelte blir psykotiske, og flere ødelegger framtiden og ender opp i bunnløs gjeld"

Sitatene er fra en reportasje i Harstad Tidende den 27. november. Men lokalaviser over hele landet har de siste to årene publisert et hundretalls artikler med nær likelydende innhold: Narkotika er i ferd med å bli akseptert blant norsk ungdom og bruken er i kraftig vekst. Ungdata-tallene viser for eksempel en økning på 70% siste to år i andelen tenåringsgutter i Oslo som har brukt cannabis.

Hasj er fremdeles det mest utbredte stoffet, men norsk ungdom eksperimenterer også blant annet med MDMA, kokain, amfetamin, GHB, legemidler og nye syntetiske stoffer. 

"Hasj brukes til hverdags, mens kokain og MDMA mer til fest", som en politibetjent uttrykte det i en av reportasjene

Konsekvensene av en kraftig økning i narkotikabruk blant ungdom kan bli katastrofale. Unge hjerner kan bli skadet for livet. Avhengighet kan komme i veien for læring og personlig utvikling, mange unge vil få fremtiden sin ødelagt.

Av de som utvikler avhengighet, vil mange pådra seg narkogjeld eller selv begynne å selge for å finansiere forbruket. Denne narkotikaøkonomien er basert på vold og trusler. Utpressing, represalier og gjengvold kan bli hverdagen for stadig flere norske ungdommer hvis vi ikke lykkes å snu denne utviklingen. 

Mye av problemet er at det har dannet seg en oppfatning om at narkotika er ufarlig, og at det uansett snart kommer til å bli lovlig. 

Det må handles nå.

Vi krever at staten umiddelbart setter inn en massiv informasjonsinnsats for å sikre at ungdom forstår hvor skadelig narkotikabruk kan være, og at samfunnet ikke kommer til å akseptere at narkotikabruk blir normalisert blant ungdom.

Vårt forslag er derfor at en rett og slett gjennomfører de to første forslagene fra utvalget Thorvald Stoltenberg ledet i 2010:

1: En «bred internettmobilisering mot narkotika» med formål “å bidra til at ungdom får faktakunnskap om skadevirkningene av narkotikabruk, og utvikler holdninger og motstandskraft i forhold til eksperimentbruk” og at dette 2: “kobles sammen med opplegg i skolene for å forsterke den samlede effekten”.

Vi anmoder de politiske partier om å legge partipolitikk til side og sørge for at det norske samfunnet kan stå samlet om et slikt kunnskapsløft.

Vi har ingen tid å miste.

Victory

This petition made change with 3,287 supporters!