Confirmed victory

Hej VD

This petition made change with 187 supporters!


Jag tycker inte att det är okej att personalen i ditt företag ska arbeta under förhållanden som struntar i den mänskliga faktorn, eller att de ska tvingas söka om sin tjänst vid varje ny upphandling, med eventuell provanställning som följd.

Jag stödjer Kommunals krav. Ni ska inte behandla er personal som robotar. De anställda ska få inflytande över arbetstider och schemaläggning. Dessutom tycker jag att det är självklart att de ska få följa med automatiskt vid upphandlingar.

Jag ber dig därför att lyssna på Kommunals medlemmar och teckna ett nytt kollektivavtal med mer mänskliga villkor för anställda i trafiken.

Vänlig hälsningToday: Kommunal is counting on you

Kommunal needs your help with “Hej VD”. Join Kommunal and 186 supporters today.