HAYVANLAR TURİST EĞLENCESİ DEĞİLDİR

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Günümüzde hayvanlar hemen her sektörde meta olarak görülmekte yani ekonomik getiri açısından değerlendirmektedir.

Ülkemizde bu amaçla hayvan kullanımı gerçekleştiren sektörlerden birisi de turizmdir. Bu kampanyanın başlatılmasına, Kapadokya Bölgesinde rehberlik yapan bir arkadaşımızın anlattıkları sonrasında karar verilmiştir. Kendisinin paylaşımı aynen şu şekildedir:

"Profesyonel turizm rehberi olarak yıllardır Kapadokya Bölgesinde rehberlik yapıyorum. Bölgede pek çok noktada turistlerin fotoğraf çektirmesi için saatlerce ayakları ve ağızları bağlı halde hareketsiz bırakılarak sabitlenen develer bulunmaktadır. Hayvanlara uygulanan bu eziyetin yetkililer tarafından muhakkak fark edilip sonlanmasını ümit ediyordum ancak yıllardır bu konuda bir müdahalenin olmaması bu durumun farklı noktalarda da artarak devam etmesini sağladı. Bu noktada konuya dikkat çekebilmek ve turizmin hayvanlar üzerinde yaratmış olduğu meta algısının kırılabilmesi ve farklı canlıların da bu dünya üzerindeki yaşam hakkının gözetilmesi gerekliliği ile bu paylaşımda bulunuyorum. Konu hakkında ortak hareket edilmesi halinde, tüm turistik bölgelerde bir çözüm sağlanacağı inancındayım."