Hayvan hakları yürürlüğe girsin

Hayvan hakları yürürlüğe girsin

Başlama tarihi:
3 Ocak 2021
İmzalar: 4.248Sonraki Hedef: 5.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Melinda Soylu

Partili dostlarımıza bu sıralar çok fazla eziyet ediliyor ve buna sessiz kalınıyor. Hayvan Hakları yeniden gözden geçirilsin ve yürürlüğe girsin istiyoruz.

2004 yılında TBMM tarafından kabul edilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun Kabahatler Kanunu kapsamında olmasından dolayı hayvana şiddet ve istismarın karşılığının sadece idari para cezası olması, bu insanlık dışı canice eylemlerin önünü kesmemekte, verilen cezalar toplumun tüm kesimleri tarafından yetersiz bulunmaktadır.

Dünyamızı paylaştığımız hayvan dostlarımıza karşı işlenen suçların TCKkapsamında değerlendirilebilmesi ve hayvanlara karşı kötü muamele, psikolojik-fiziksel şiddet içeren, cinsel istismar, dövüş, zehirleme vb. gibi eylemlerin gerektiği şekilde ve sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı olmaksızın, görevini kötüye kullanan yerel yönetimler de dahil olmak üzere cezalandırılması için gereken değişikliğin yapılmasını arz ederim.

 

Hemen destekle
İmzalar: 4.248Sonraki Hedef: 5.000
Hemen destekle