Hayvanat Bahçeleri Kapatılsın

Hayvanat Bahçeleri Kapatılsın

2.945 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
Başlama tarihi:
Kampanyanın muhatabı:
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Helin Keskin

Bu kampanyayı 4 sene önce çıkmış kampanyanın kapatılması nedeniyle tekrar açıyorum. Hayvanat bahçeleri, hayvanlar bakımından çok mühim olan hayvan hakları Madde 4'ü ihlal etmektedir. 

Hayvan hakları Madde 4-1 şöyle der: Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel ve doğal çevrelerinde, karada, havada veya suda yaşama ve üreme hakkına sahiptir. 

Kendi doğal çevrelerinde büyümeleri ve üremeleri gereken hayvanların kapalı bir alanda çok uzun süre bulunmaları, kendi doğal çevrelerinden men edilmeleri onları hem fiziksel hem de ruhsal olarak zedelemektedir.

Biz insanlar onları böyle kapalı bir alanda tutarak avlanmalarını engellediğimizi ve onların nesillerinin tükenmemesini sağladığımızı düşünebiliriz ancak maalesef ki hakikat bunun tam tersi yönündedir. Hayvanların duygularının olmadığını, sadece bizi eğlendirmeye yaradıklarını düşünüyoruz. Ancak onlar da bizim gibi sevinip üzülebilir.

Onları doğal ortamlarında tutup belgeseller sayesinde bedava bir şekilde tanımak yerine fiziksel olarak görme isteği ve onları daracık bir alanda kapalı tutmak neden? PETA’nın (Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü) verilerine göre sadece Avrupa’da ki hayvanat bahçelerinde her yıl 5.000 ile 7.500 hayvan, fazlalık ya da mali imkansızlıklar nedeniyle öldürülmektedir. Çok açık bir biçimde görülüyor ki bu öldürmeler bir hayvanat bahçesi sistematiğidir. Yaşam alanlarının darlığı, yetersiz beslenme ve kötü muamele altında hayvanlar bu yüke dayanamayıp olması gerekenden daha erken bir zamanda ölmektedirler.

Sadece hayvanat bahçelerinde değil, sirklerde de aynı durum görülmektedir. O hayvanların yapamayacağı hareketlerin hayvanlar tarafından öğrenilmesi için hayvanlar dövülmekte, işkence görmekte ve aç bırakılmaktadırlar.

Eğitimlerinde çivili sopa, kırbaç, elektro şok çubuğu gibi aletler kullanılmaktadır. Bu işkenceye son vermek için sen de imzala.

2.945 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.