Kampanya Kapatıldı

"Hayvan Mezarlığı Sahiplerine Verilsin" Hayvanların Mezarlarına Dokunma!

Bu kampanya 434 destekçiye ulaştı


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tuzla İlçesi’nde bulunan Hayvan Mezarlığı'na maddi bedeli karşılığı da olsa mezar yerlerinin hayvan sahiplerine verilmesini ve her hayvan için ayrı isimlerinin de bulunduğu yer tahsis edilmesini talep ediyorum.

Çünkü uzun yıllar bizlere arkadaşlık eden hayvan dostlarımızın yok sayılarak birbiri üzerine gelişigüzel gömülmesi sonucu mezar yerleri kaybolmaktadır. Mezar yerlerini belirlemek için kullanılan akua taşı dışında kullanılan taşlar veya benzeri şeyler zamanla belediye tarafından yok olmaktadır. Bu konuda gerekli işlemlerin yapılmasını ve hayvan dostlarımız için bedeli karşılığı da olsa her hayvana ayrı mezar alanı tahsis edilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 13. Maddesinde de belirtildiği üzere "Hayvanların ölüsüne de saygı göstermek gerekir."Bugün Berfu imzanı bekliyor!

Berfu Hıdımoğlu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «"Hayvan Mezarlığı Sahiplerine Verilsin" Hayvanların Mezarlarına Dokunma!». Berfu ve imza atan diğer 433 kişiye katıl.