Murat Özdemir ‘in Hayvan haklarını ihlalen cezalandırılması.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Masterchef programının eski yarışmacılarından olan Murat Özdemir ‘in İnstagram hesabında paylaştığı; papağana işkence yaptığı videosu üzerine hayvan haklarını ihlal etmesi üzerine Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ” (  Madde 2

m) Hayvan hakları ihlali tutanağı: 5199 sayılı Kanunda kabahat teşkil eden fiillerin işlenmesini müteakip, fiilleri işleyenler hakkında; görevlendirilmiş en az iki kişiden oluşan denetim elemanı tarafından düzenlenen belgeyi ,

o) İdari para cezası: 5199 sayılı Kanuna aykırı fiillerin işlenmesi sonucunda; görevlendirilmiş denetim elemanı tarafından düzenlenen, hayvan hakları ihlali tutanağının Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı veya yetki sınırları içinde mahallin en büyük mülkî amiri tarafından onaylandıktan sonra kabahatlıya verilen idari para cezasını) çerçevesinde cezalandırılıması.