hayvan hakları ihlalleri katliamlar ve istismarlar belediyeler bu işin hangi tarafında

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


yetkili mercilerin hayvan hakları konusunda daha duyarlı hareket etmesı mevcut 5199 sayılı hayvanları koruma kanunun kabahatler kanunundan çıkarılıp tck kapsamına alınması ülkemde son zamanlarda yaşanan ve ayyuka çıkan  hayvanlarla ilgili şiddet istismar ve toplu katliamların engellenmesi için gerekenlerın yapılması konusunda üstüne düşenlerı icra etmesini talep ediyorum