Kampanya Kapatıldı

Haydarpaşa Garı'nın Dünya Mirasları Listesine Alınması- "Haydarpaşa Garı'ndan Vazgeçme, Nesillere Taşı "

Bu kampanya 53.409 destekçiye ulaştı


İstanbul'un silüeti hızla değişiyor... Bu değişimde; kültür miraslarımız engel taşımadığı gibi rant kaynağı olarak görülmektedir. Tarihi ve yeşil alanların yok edilmesine seyirci kalmamak ve boynumuzun borcu olan dünya mirasının bizden sonraki nesillere aktarabilmek adına Haydarpaşa Garı'mıza sahip çıkalım.

Yurt sevgisi; bayrak ve şehrini sevmekle başlar. Şehirleri şehir yapan ve seni evinde hissettiren silüetleridir. Şehirlerin, sahip oldukları kültürel peyzajlarına uyumlu olmaları; halkını mutlu, dolayısıyla o şehirleri yaşanılası yapar. Yurdumu, şehrimi ve Gar'ımı kaybetmek istemiyorum... 

Yetkililerden talebimiz şudur:

1. Haydarpaşa Garı’nın Endüstriyel Kültür Mirasları Listesi’nde yer alarak,

2. Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü vasfını devam ettirmesini, yolcularını ağırlamasını ve güzel anılara yine vesile olmasını istiyoruz.

Saygılarımla,

Çiğdem Geçer

HAYDARPAŞA GARI TARİHÇESİ

İstanbul'un Anadolu'ya ve Orta Doğu'ya açılan ilk kapısı (garı) olan Haydarpaşa gar binası inşaatına devrin osmanlı padişahı II.Abdülhamit (1842-1918) döneminde 30 Mayıs 1906 tarihinde tamamlanarak hizmete girmiştir.

Binanın bulunduğu havaliye (sahaya) Selimiye Kışlası'nın yapımında büyük emeği geçen padişah III.Selim’in paşalarından Haydar Paşa’nın adı verilmiş ve bundan sonra bu yere yapılan binada bu adla anılagelmiştir. 

Binanın inşaatı “Anadolu-Bağdat Şirketi” adı altındaki bir Alman şirketi tarafından gerçekleştirilmiş ayrıca şirketin genel müdürlüğünü yapmakta olan Hüknen ismindeki Alman’ın teşebbüsüyle garın önüne bir mendirek inşa edildiği gibi Anadolu’dan gelecek ve Anadolu’ya gidecek vagonların ticari eşyasını tahmil ve tahliye (yükleme-boşaltma)  edebilecek kudrette tesisler ve silolarda yapılmıştır. 

Binanın mimari proje etüd safhasında çok çeşitli etüdler yapılmış sncak iki Alman mimarı olan OTTO RITTER ve HELMUTH CONU tarafından hazırlanan proje yürülüğe girmiştir. İnşaat sırasında projede bazı değişiklik ve sadeleştirmeler yapılarak bugünkü haliyle tatbik edilmiştir. Binanın inşaatında Alman ustalar ile birlikte İtalyan taş ustalarıda çalışmıştır. 

Gar binası başlangıçta 2525 m2 alana kurulmuş ve bugünkü kapalı kısımları ile birlikte 3836 m2’lik bir alana yayılmıştır.            

Binanın mimari tarzı “NEO-KLASİK ALMAN MİMARİSİ” stilindedir.  

I.Dünya Savaşı’nda Anadolu’ya sevk edilmek üzere gar binasında depolanan cephaneler 6 eylül 1917 günü yapılan bir sabotaj sonucu infilak ederek muazzam bir yangın çıkarmış, gar binası yangın ile birlikte garda harekete hazır bekleyen ve gara girmekte olan cephane ve asker dolu çok sayıda vagonda bu arada yok olmuştur.

Bu sabotaj sonucu binanın çatısı imha olmuş ve diğer bölümleri de hasara uğramıştır. Bu hasarı akabinde yapılan bazı onarım ve değişikliklerle gar binası ve çatısı bugünkü görünümünü almıştır. 

15 Kasım 1979 tarihinde ise Haydar Paşa mendireğinin biraz açığında akaryakıt yüklü “INDEPENDENTA” adlı tankerin diğer bir gemi ile çarpışması sonucu meydana gelen şiddetli patlama ve hararetten binanın “O LINNEMAN” usta tarafından gerçekleştirilmiş olan çok değerli kurşunlu vitrayları hasara uğramış ve bu olaydan sonra derhal aslına uygun olarak onarılmıştır.

Hizmete açılışından beri çok büyük çapta bir restorasyon geçirmemiş olan gar binası Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ilgili yetkililerince eski eserleri koruma ve kurtarma çabasında gösterdikleri teşebbüs sonucu 1976 yılında geniş çapta onarıma alınarak 1983 yılı sonunda dört dış cephe ile iki kulenin restorasyonları tamamlanmıştır.

DÜNYA MİRASLARI LİSTESİ

UNESCO tarafından belirlenen ve tüm dünyada öncelikli olarak korunması için çalışmalar yapılan kültürel ve doğal varlıkların listesidir. Dünya miraslarının korunması için 175'ten fazla ülke bir antlaşma imzaladı. Bu şekilde dünya miraslarının gelecek nesillere aktarılması planlanıyor.

UNESCO'nun 1972 yılındaki genel konferansında hazırlanan 38 maddelik Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Antlaşması'nı imzalayan 175'ten fazla ülkenin korumayı garanti ettikleri anıt ve sit arasından dünya mirası kıstaslarına uygun bulunanlar listede yer alır.
Antlaşmayı imzalayan ülkeler tarafından seçilen 21 ülke temsilcisinin oluşturduğu Dünya Miras Komitesi, ICOMOS ve IUCN aday gösterilen değerler arasından seçim yapar ve listeyi oluşturur. Ayrıca komite, WHF'yi (Dünya Miras Fonu) yönlendirerek listedeki değerlerin korunması için girişimlerde bulunur.

Dünya Miras Komitesi tarafından korunan varlıklar, Dünya Miras Listesi Amblemi ile gösterilirler. Bu amblem, Belçikalı sanatçı Michel Olyff tarafından yapılmıştır ve 1998’den beri resmi amblem olarak kullanılmaktadır. Ortadaki kare insan yeteneklerinin ve hayal gücünün sonuçlarını, onu çevreleyen daire ise doğanın sundukların simgeler . Amblemin yuvarlak oluşu, dünya mirasının küresel olarak korunmasını ifade eder.[1] Amblemin çevresinde İngilizce, Fransızca ve İspanyolca Dünya Mirasları yazar.

 KÜLTÜREL MİRASLAR İÇİN KISTASLAR

1 - Yaratıcı insan dehasının ürünü olması

2 - Belli bir zaman diliminde veya kültürel mekanda, mimarinin veya teknolojinin, anıtsal sanatların gelişiminde, şehirlerin planlanmasında veya peyzajların yaratılmasında, insani değerler arasındaki önemli etkileşimi göstermesi

3 - Kültürel bir gelenek veya yaşayan ya da kayıp bir uygarlığın tek veya en azından istisnai tanıklığını yapması
4 - İnsanlık tarihinin bir veya birden fazla anlamlı dönemini temsil eden yapı tipinin ya da mimari veya teknolojik peyzaj topluluğunun değerli bir örneğini sunması
5 - Bir veya daha fazla kültürü temsil eden geleneksel insan yerleşimine veya toprağın kullanımına ilişkin önemli bir örnek sunması ve özellikle bu örneğin, geri dönüşü olmayan değişimlerin etkisiyle dayanıklılığını yitirmesi
6 - İstisnai düzeyde evrensel bir anlam taşıyan olaylar veya yaşayan gelenekler, fikirler, inançlar veya sanatsal ve edebi eserlerle doğrudan veya maddeten bağlantılı olmasıBugün Çiğdem imzanı bekliyor!

Çiğdem Geçer bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Haydarpaşa Garı dünya mirasları listesine alınsın @Unesco @KulturTurizmBak». Çiğdem ve imza atan diğer 53.408 kişiye katıl.