ANEAH MÜZE OLSUN/SUPPORT CAMPAİGN FOR TURNING 138YEAROLD HISTORİC BUILDING INTO A MUSEUM/

ANEAH MÜZE OLSUN/SUPPORT CAMPAİGN FOR TURNING 138YEAROLD HISTORİC BUILDING INTO A MUSEUM/

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.000.
50.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.

T.C Kültür Bakanlığı T.C Sağlık Bakanlığı tarafına Serap Diker bu kampanyayı başlattı

The first hospital ever built at Ankara, capital city of Turkey, in 1881 have been shut down. Please support our campaign for turning this 138 year old historic building into a museum instead of getting demolished.

1881 yılında kurulan, Ankara'nın ilk hastanesi, Türkiye'de sağlığın mihenk taşlarından birisi olmuş Ankara Numune ve Eğitim Araştırma Hastanesi kapatıldı. Nicelerinin şifa bulduğu, nice değerli Hocalar yetiştirmiş 138 yıllık bir kurum, tarihin tozlu sayfalarında yok olup gitmesin, tarihi binası bir "Türk Tıp Tarihi Müzesi" olsun. 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.000.
50.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.