Επανακυκλοφορία της bibi-bo / Reproduction of bibi-bo doll