Genç çiftçilere hibe 30.000 TL hibe olarak verilen hayvanlar 15.000 TL bile edemez...

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Genç çiftçilere 30.000 TL hibe kapsamında verilen hayvanların değeri yarı fiyatı bile edemez. Hayvan dağıtımlarında ciddi haksızlıklar yapılmaktadır. Tarım il ve ilçe müdürlüklerince Genç çiftçilere itiraz hakkı bile verilmeden kabul edilmeyen hibenin yedeklere verileceği tehdidi ile genç çiftçiler susturulmakta ve haklarını arayamamaktadırlar. Dağıtılan hayvanlar eşit kalitede değildir. Çok büyük bir haksızlık ve devleti dolandırma söz konusudur. Genç çiftçiler çok büyük bir mağduriyete uğratılmaktadır. Bu haksızlığa son verilmeli ve mağdur olan genç çiftçilerin mağduriyetleri giderilmelidir.