Petition Closed

Improve 608 bus route schedule- more often and more reliable!

This petition had 124 supporters


נוסעים רבים תלויים בקו 608 להגיע לעבודה בבוקר ולחזרה בערב.  הן נוסעים מנתניה לתל אביב והן עובדים תל אביביים שעובדים באזה"ת בנתניה תלויים בקו הזה ביום יום.  למרות זאת הלו"ז משתנה שוב ושוב בהתרעה קצרה מאוד בלי להתחשב לשעות שהנוסעים צריכים את הקו.  

לאחרונה הודיעו על ביטול האוטובוסים של 6:20, 8:30, 9:30, 17:30, 18:30, ו19:30 בין היתר.

אנו דורשים להחזיר את האוטובוסים שצויינו למעלה, שהם מאוד חשובים לעובדים שמנסים להגיע לעבודה ובחזרה.

בנוסף, אנחנו מבקשים פתרון לבעית החוסר האמינות של הקו למי שעולה בתל אביב בבוקר.  זמני הגעה הם לא צפויים וממתינים באופן קבוע בבוקר בין 45 דקות לשעה וחצי.  בחזרה מנתניה לתל אביב האוטובוס לפעמים לא יוצא בכלל.  כשמתקשרים למוקד של נתיבי אקספרס הם עונים שהאוטובוס באמת לא יצא מכל מיני סיבות.

  בחלק הניכר של הנסיעות לא נגבות דמי נסיעה עקב "תקלה" במכשיר, כך שכל טיעון שאין מספיק נוסעים הוא מטעה.  

 Today: Hannah is counting on you

Hannah Shachar needs your help with “hannah.shachar@gmail.com: Improve 608 bus route schedule- more often and more reliable!”. Join Hannah and 123 supporters today.