Kampanya Kapatıldı

Halkeğitim merkezlerinde çalışan usta öğreticilere hak ettikleri haklar ve kadro verilsin.

Bu kampanya 172 destekçiye ulaştı


Kamuda çalışan taşeronların kardoya geçtiği bu süreçte, hiçbir aracı kurum kullanmadan bizzat kendisinin ek ders ücreti ile çalıştırdığı kadrosuz usta öğreticilerinde bu kapsam dahilinde değerlendirilerek kadroya geçmesini hak ettiği özlük hakların verilmesini istiyoruz. Aldığımız ücret kamu çalışanlarının aldığı ücretin çok altında kalmakta, tazminat, rapor ve izin hakkımız bulunmamaktadır. Bu nedenle durumumuzun değerlendirilmesini ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.



Bugün sibel imzanı bekliyor!

sibel yazıcıoğlu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Halkeğitim merkezlerinde çalışan usta öğreticilere hak ettikleri haklar ve kadro verilsin.». sibel ve imza atan diğer 171 kişiye katıl.