Doğu türkistanlı kardeşlerimizin tutuklanmasını durdurun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


İMZA KAMPANYASI

Son birkaç yıldan beri Türkiye hükümetinin komünist Çin hükümeti ile imzaladığı bir dizi işbirliği anlaşmadan biri olan Adli İşbirliği çerçevesinde 2017 yılında Pekin’de “suçluların karşılıklı iade edilmesi” maddesi imzalanmıştır. Bu anlaşmanın asıl gayesinin, kalleş Çin hükümetinin kısa vadede Uygurları sindirerek yaşadıkları ülkelerde hiçbir siyasi faaliyete katılmamalarını hatta tıpkı vatanlarında olduğu gibi kımıldayamamalarını sağlamak, uzun vadede ise yeni planında yer alan “2050 yılına kadar “dünyada Uygur soyunu kurutmak” maddesinin uygulamaya geçirilmesi girişimi olduğunu, Çin komünistlerini en iyi tanıyan Doğu Türkistanlı Uygurlardan başkası bilemez. Bahsi geçen anlaşmanın imzalanmasını müteakip Türkiye’de hiçbir suçu olmayan Uygurların ya havaalanında alı konulması, ya da göz altına alınması, gözaltı süresinin dolması hatta geçmesine rağmen salınmaması vakıasının gün geçtikçe çoğalmakta olduğu müşahede edilmektedir.

Özellikle son aylarda faşist Çin hükümetinin Türkiye başta olmak üzere dünyanın muhtelif ülkelerinde yaşayan Uyguların taşıdıkları Çin pasaportlarına kodlama sistemi getirip, kodlanmış pasaport sahiplerini “terörist” listesindekiler iddiasıyla yerel hükümetin bunları tutuklayıp Çin’e iadesini talep etmesi üzerine Türkiye’de göz altına alınan Uygur sayısı hızla artmaya devam etmektedir. Bu gelişme, Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistanlı Uygurların huzurunu kaçırmıştır.

Bu musibetten kaynaklanan derin endişemizi T.C. hükümetine arz etmek ve bu göz altılara dur demek için bir imza kampanyası düzenliyoruz.

Haksızlığa karşı olan vicdan sahibi her kesi
bu kampanyaya katılmalarını rica eder, saygılar sunarız.