Haksız kazanca DUR de! Uber'e HAYIR! #resmitaksi

Hırsız ubere hayır

ibrahimal Al, Istanbul, Turkey
3 years ago
Shared on Facebook
Tweet