Kampanya Kapatıldı

Hakkımızı aramalıyız 6197 bizi parçalar

Bu kampanya 1.313 destekçiye ulaştı


Üniversitelerarası Kurulun Eczacılık Fakültelerinde eğitim-öğretim süresinin 4 yıldan 5 yıla çıkarılmasının kararlaştırılmasının ardından Avrupa Birliği Eczacılık Eğitimi Tavsiye Komitesi’nin direktifleri de dikkate alınarak Yüksek Öğretim Kurumu Genel Kurul kararı ile Eczacılık Fakültelerinde eğitim süresi 4 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır.Akabinde ülkemiz içerisinde bulunan üniversiteler Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliklerinde değişiklik yaparak  eğitim öğretim süresini 5 yıl olarak uygulamaya başlamışlardır.

31.05.2012 tarihli değişiklikle 6197 sayılı Temel Eczacılık Kanunu’na “yardımcı eczacılık” kurumu getirilmiştir.Ülkemizde verilen 5 yıllık eczacılık eğitim -öğretimi ve bu yıllar içerisinde yapılan stajlar eczacı yetiştirmek için yeterli olduğu halde söz konusu kanun değişikliği ile “asgari ücretin 1,5 katı”ücretle 1 yıl zorunlu çalışma şartı getirilmiştir.Söz konusu kanun maddesi 2018 yılından itibaren uygulanacaktır.Kanun değişikliği “çalışma hakkını”zedelediği gibi 1 yıllık kayıptan başka birşey ifade etmemektedir.Geleceğin eczacıları olarak hakkımızı aramak için gerekli savunma mekanizmasını oluşturmalı,gerekli başvurular yapmaz zorundayız.Çalışma hakkımızı kısıtlayan ve niteliğimizi düşüren kanun maddesi iptal edilmeli.Bugün MErve nur imzanı bekliyor!

MErve nur Şen bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Hakkımızı aramalıyız 6197 bizi parçalar». MErve nur ve imza atan diğer 1.312 kişiye katıl.