Başarı

Prof. Dr. Süleyman Günay bölümüne ve azledildiği görevlerine iade edilsin.

Bu kampanya 993 destekçi ile değişim yarattı!


Biz, İstatistik Bölümü öğrencileri, mezunları ve sevenleri olarak sevgili Prof. Dr. Süleyman Günay hocamızın bölümüne ve azledildiği görevlerine iadesini talep ediyoruz.

Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölüm Başkanı, saygıdeğer hocamız Prof. Dr. Süleyman Günay, 2013 yılında hakkında açılan dayanıksız ve bizce haksız soruşturma gerekçeleri sonucunda bölüm başkanlığı görevinden alındı. Soruşturmaya karşı açılan davayı kazanması sonrasında görevine tekrar dönen hocamız, daha bir hafta dolmadan H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü’ne görevlendirme yoluyla 46 yıl görev yaptığı bölümünden ve bölüm başkanlığından uzaklaştırılmıştır.

İstatistik camiasının duayeni olarak kabul edilen Prof. Dr. Süleyman Günay, neredeyse orta yaş insan ömrü kadar, 46 yıldır üniversitemize ve bölümümüze hizmet veren, birçok akademisyeni ve istatistikçiyi yetiştiren ve kendisini bu mesleğe adayan en kıdemli en takdire değer hocalarımızdandır.

Sevgili Süleyman Günay Hocamız, İstatistik Bölümü öğrencileri, mezunları ve sevenleri için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, ders aktarımı ve idari yönü ile tüm bölüm öğrencilerine beklenilenden daha fazla destek sağlayan, yaşam felsefemizde örnek alabileceğimiz bir kişiliğe sahiptir. Ayrıca hayran olduğumuz üstün zekâsı, pratikliği, yaratıcılığı ve çalışkanlığı, biz öğrencilerine ilham vermiş ve vermektedir. Bu kadar çok sevilen ve saygı duyulan; hakkında yapılan şikâyetlerden mahkeme kararıyla aklanmış olan hocamızın, bölüm başkanlığından tekrar alınması, hukukun arkasından dolanmak için başka bir bölümde görevlendirilmesi; sadece O’na karşı değil, biz öğrencilerine karşı da yapılan bir haksızlık ve adaletsizliktir.

Biz İstatistik Bölümü öğrencileri ve mezunları olarak, yargı kararlarına saygı duyan ve adaletin varlığına inandığımız üniversitemizde insanların haksızlığa uğramasını istemiyoruz. Bu nedenle, mahkeme kararı ile aklanmış olan saygıdeğer hocamıza karşı yapılan ve bir yıldan fazladır süren bu haksızlığı daha fazla uzatmak isteyenlere sesleniyoruz:

Sayın hocamız Prof. Dr. Süleyman Günay’a karşı yapılmış olan haksızlığın ve hukuksuzluğun H.Ü. İstatistik Bölümü’ne, öğrencilerine, mezunlarına ve sevenlerine karşı alınan bir tavır/davranış olduğunu düşünüyor ve üniversitemiz yönetiminin bu hukuksuzluğa ve haksızlığa acilen son vermesini istiyoruz.

 

 Bugün İstatistik imzanı bekliyor!

İstatistik Kampanya bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Hacettepe Üniversitesi Yönetimi: Prof. Dr. Süleyman Günay bölümüne ve azledildiği görevlerine iade edilsin.». İstatistik ve imza atan diğer 992 kişiye katıl.