IKEA, H&M and Spotify to stop operations in Russia

IKEA, H&M and Spotify to stop operations in Russia

26 have signed. Let’s get to 50!
Started
Petition to
H&M and

Why this petition matters

Started by Evelina Danielsson

Experter och korrespondenter säger att Putin är fast besluten att segra, till vilket pris som helst, till förmodligen oerhörda mänskliga offer.

De säger att det finns två sätt detta kan sluta på, antingen blir ukrainska städer till grusvägar, eller så inser makteliten i Ryssland att det blir för kostsamt. Putin kanske kan krossa demonstrationer med kravallpolis, men han kan inte helt bortse från om det blir en negativ opinion mot honom pga en sämre levnadsstandard.

Hur kan svenska företag som IKEA, H&M och Spotify inte göra mer för att få stop på det mänskliga lidandet i Ukraina? IKEA, H&M och Spotify måste pausa all deras verksamhet i Ryssland nu.

Låt oss vara stolta över svenska företag!

In English:

Experts and correspondents say that Putin is determined to defeat, at any cost, and to the price of tremendous human suffering.

They say there are two ways this can end, either the Ukrainian cities will be turned in to dust, or the Russian power elite realises it will be too costly. Putin may crack down on demonstrations with riot police, but he cannot fully ignore if there is a negative opinion against him due to a poorer living standard.

How can Swedish companies like IKEA, H&M and Spotify not do more to put an end to the human suffering in Ukraine? IKEA, H&M, and Spotify must pause all their operations in Russia now.

We must ask ourselves what we can do. And one thing is to put pressure on businesses and politicians 

Please share this messages!

26 have signed. Let’s get to 50!