Make the sky over Lebanon safe for storks and other migrating birds

Petition Closed

Make the sky over Lebanon safe for storks and other migrating birds

This petition had 10,585 supporters
Tesla started this petition to H.E. Gen. Michel N. Aoun - President (Office of the President of the Republic of Lebanon) and

Despite the formal prohibition of hunting, about 2.6 million migratory birds are killed annually on the part of their migration path that goes across Lebanon, a part which is only 200 kilometres long. Fun, trophies, and occasionally food are the reason to kill these precious birds. Starting this coming autumn, the hunting is not going to be even formally banned any more, and the number of dead birds will certainly rise.

Unfortunately, Tesla, a male white stork from Croatia, equipped with a GPS transmitter for movement tracking since June 2016, will not join other storks this autumn on their way to the south. Tesla was killed in April this year in the north of Lebanon, on the way back to his home in Lonjsko Polje Nature park in Croatia. Out of 4 Croatian storks equipped with tracking devices as a part of the SOS Stork project, 3 are no longer alive ... We hope that at least Leta, the only one still alive, will successfully complete this year's spring travels. We'll never know how many birds’ lives, lives of birds that could not be traced like Tesla, ended on this journey of death.

Although the hunting law in Lebanon was adopted back in 2004, it was never truly enforced, partly because –in addition to the Law - a permanent hunting ban was in place, a ban that will end in September this year. Now, more than ever, the strict enforcement of the Law becomes necessary. In order for the Lebanese sky to be safe, birds must be legally protected, and offenders have to be severely punished.

It is unfortunately too late for Tesla. So much effort, time, hopes and concerns, ended by a single shot of a careless shooter. Therefore, we want Tesla's name to become synonymous for the safety of the Lebanese sky; that his death marks the beginning of a new era for safe travels of migratory birds across Lebanon. We are asking for a strict and consistent application of the law 580/2004 - Tesla's law! Please persevere in it! 

HRVATSKI: UČINIMO NEBO IZNAD LIBANONA SIGURNIM ZA RODE I OSTALE SELICE!

Unatoč formalnoj zabrani lova, oko 2,6 milijuna ptica selica biva godišnje ubijeno na dijelu svoga migracijskog puta koji vodi preko Libanona, a koji je dug svega 200 kilometara. Zabava, trofeji i rjeđe hrana razlozi su ubijanja ovih plemenitih ptica. Od ove jeseni lov više ni formalno neće biti zabranjen, a broj ubijenih ptica sigurno će porasti.

Nažalost, na tom putu u tople krajeve ove jeseni s njima neće biti Tesla, mužjak bijele rode iz Hrvatske, koji od lipnja 2016. nosi GPS odašiljač za praćenje kretanja. Tesla je ubijen u travnju ove godine na sjeveru Libanona, na putu kući u Park prirode Lonjsko polje u Hrvatskoj. Od 4 hrvatske rode označene uređajima za praćenje u sklopu projekta SOS Stork, 3 više nisu žive... Ostaje nada da će barem Leta, ta jedina koja je još živa, uspješno okončati svoje ovogodišnje proljetno putovanje. Nikad nećemo saznati koliko je još roda koje nije bilo moguće pratiti poput Tesle okončalo život na ovom putovanju smrti.

Iako je zakon o lovu u Libanonu usvojen još davne 2004., on nikad nije istinski primijenjen, dijelom jer je - i pored zakona - na snazi bila trajna zabrana lova, koja prestaje u rujnu ove godine. Sada, više nego ikada, striktna primjena ovog zakona postaje neophodna. Kako bi libanonsko nebo bilo sigurno, ptice moraju biti zakonom zaštićene, a prekršitelji strogo kažnjeni.

Za Teslu je nažalost prekasno. Toliko truda, vremena, strepnje i nadanja mnogih, prekinuto je pucnjem jednog bezobzirnog čovjeka. Stoga želimo da Teslino ime postane sinonim za sigurnost libanonskog neba. Da njegova smrt obilježi početak nove, sigurne ere za migraciju ptica selica preko Libanona. Tražimo striktnu i dosljednu primjenu zakona 580/2004 - Teslinog zakona! Molimo vas da u tome ustrajete!

 

Petition Closed

This petition had 10,585 supporters

Share this petition