Emekli aylığı bağlanırken SGK'nın uyguladığı "kademeli hesaplama" yöntemi kalksın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.

25.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.

Emekliler arasında haksızlığa ve adaletsizliğe neden olan SGK maaş bağlama (kademeli hesaplama) sistemi, 2000 senesinden bu yana emekli olanları kapsayacak şekilde 2008'den bu yana AKP hükümetleri döneminde uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulama nedeniyle, emekli maaşları gittikçe düşmekte, aynı koşullarda üç beş yıl arayla emekli olanlara bağlanan maaşlerde 200-400 TL. gibi büyük farklar oluşmaktadır. 

Türkiye'de enflasyon artışı, bağlanan emekli maaşlarının asgari ücretten düşük olması, asgari ücretin de "açlık sınırı" nin bile altında kalması dikkate alındığında, emekli aylıklarının reel değerinin de düşürülmesi, akla, mantığa, vicdana, sosyal hukuk devleti ilkelerine terstir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere, devletin ilgili kişi ve kurumlarının bu uygulamaya son vererek, emeklilerin lehine gerekli düzenlemeleri en kısa zamanda yapacağını ve yüz binlerce emeklinin maduriyetini gidereceğini umuyoruz. 

Not: Elazığ'da 2000 senesinde emekli olan bir işçi emeklisi, bu nedenle açtığı davayı kazanmış, maaşının 300 TL. eksik bağlandığına ve geçmişe dönük 35 bin TL. alacağı olduğuna hükmedilerek, Yargıtay'ın bu konudaki kararının emsal teşkil ettiği kaydedilmiş.