Kampanya Kapatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Kapatılmalıdır!

Bu kampanya 24 destekçiye ulaştı


Yıllardır tek bir dinin ve tek bir mezhebin organı gibi hareket eden ancak bütün zehirli, insanlık dışı fikirlerini 'fetva' adı altında toplumun bütün kesimlerine empoze etmeye çalışan,yetmedi,dayatan Diyanet İşleri Başkanlığı yeni bir skandala daha imza attı!

Bluğ çağına eren kız ve erkek çocuklarının evlendirilen öleceğini,kız çocukların hamile kalabileceğini, doğum yapabileceğini fetva verdi!

Gelen yoğun tepkiler üzerine de önce sitesindeki bu 'fetvayı' kaldırdı, sonra da iftira ediyorlar diyerek inkâr yoluna gitti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşları kendi dini inanç ve görüşlerini özgürce ve bilinçli bir şekilde yaşadılar, Osmanlı Devleti'nin çöküşüne sebep olan yobaz Vahabi geleneklerini din kurallarına çevirerek insanları cahil,geri bırakılmasına yol açan şeyhülislâm ve ulema tayfası din bezirganlarının ellerinden kurtarmak için kurdurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı kurumu ne yazık ki artık amacıyla çelişen ve hatta kuruluş amaçlarına karşı mücadele eden bir iktidar partisi organı haline dönüştü.

Bu kadar gayr-ı insanî gayr-ı ahlaki savlarına,fetvalarına, zehirli fikirlerine bu toplumun dayanacak gücü kalmamıştır.

İnsanlığın ve Türkiye'de yaşayan toplulukların sosyal, ruhsal ve ahlâkî değerler yönünden çağdaş, modern bireyler olarak gelişmesinin önündeki engellerden olan Diyanet İşleri Başkanlığı Kapatılmalıdır!Bugün Olgun imzanı bekliyor!

Olgun Aydın bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Hükümet,TBMM, Başbakanlık,Cumhurbaşkanlığı: Diyanet İşleri Başkanlığı Kapatılmalıdır!». Olgun ve imza atan diğer 23 kişiye katıl.