Susuyorsunuz,neden? Protesto hakkınıza sahip çıkın!

Susuyorsunuz,neden? Protesto hakkınıza sahip çıkın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Hükümet ve tarafına Ezgi Şenler bu kampanyayı başlattı

Bir davranışın veya uygulamanın haksızlığını belirtmeye engel olmanın yanlış olduğunun savunulması gerektiğini düşünüyoruz.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde (md. 9-10) ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde (md.18-19) güvence altına alınmasına rağmen pek çok kez ihlal edilen protesto etme hakkı, halkın hakkını savunmada yapabileceği en doğal şeyken bu hakka birtakım sebeplerden engel konabiliyor bu durum mağdur kişilerin hakkını savunamamasına dolaylı olarak da sosyal adaletsizliğe sebep oluyor.

Protesto esnasında kimseye zarar verilmediği,şiddet içerikli eylemler gerçekleştirilmediği halde güvenlik güçlerinin tam aksine protesto eden kişilere karşı şiddete başvurması,insanlık dışı müdahalelerde bulunması, protestocuları suçsuz yere tutuklanmaları T.C Anayasası'nın 34. maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

MADDE 34: 
Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. 

Siz de bu hakkın engellenmemesi gerektiğini düşünüyorsanız kampanyamıza destek olun birlikte bu durumu değiştirelim !

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.