Sağlık Personellerinin şiddete maruz kalmasının önlenmesi

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Hekimlere karşı kötü muamele ve saldırılar, insan sevgisi olmadan yapılamayacak tıp bilimini uygulanamaz. Doktorları can güvenliği olmayan, bıkkın, yılgın,  insiyatif almaktan çekinen, zor vakalara dokunmayan insanlar haline getirdi. Bu da en fazla sağlık arayışındaki  hastaları en olumsuz etkilemekte, özellikle riskli ve zor branşlarda yetkin elemanların yetişmesini engelliyor. Bu durum sağlık hizmetini çok yakın gelecekte içinden çıkılmaz hale getirecek ve bir süre sonra da tedavi yapacak gerçek iş yapan hekimlerin bulunması imkansızlaşacaktır. Hekimlerin maddi ve manevi özlük haklarının göstermelik değil gerçekçi çözümlerle düzeltilmesi çalışmaları acilen yapılmalıdır.