Gwynedd Council - Act on the Climate Emergency / Gweithredwch ar yr Argyfwng Hinsawdd

Gwynedd Council - Act on the Climate Emergency / Gweithredwch ar yr Argyfwng Hinsawdd

0 have signed. Let’s get to 50!
At 50 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Divest Gwynedd started this petition to Gwynedd County Council / Cyngor Sir Gwynedd

In 2019 Gwynedd Council declared a Climate Emergency, but it still invests its Pension Fund in fossil fuels, and in the last 2 years has granted permission to 3 new Gas Fuelled Power Plants. We urge the Chief Executive of Gwynedd County Council to fulfil your commitments and take bold and decisive action to address Gwynedd Council’s contribution to the ecological crisis. Specifically, we call on you to:

1. Divest Gwynedd Pension Fund from companies that invest in fossil fuels. Make Our Pensions Green – invest in renewables and social housing instead. 
2. Do not grant Planning Permission to any more Gas Fuelled Power Plants in Gwynedd. 

 

Welsh / Cymraeg: Yn 2019 cyhoeddodd Cyngor Gwynedd Argyfwng Hinsawdd. Rydym yn eich annog,brif weithredwr, Cyngor Gwynedd, i gyflawni eich ymrwymiadau a chymryd camau beiddgar a phendant i fynd i’r afael â chyfraniad Cyngor Gwynedd i’r argyfwng ecolegol.  Yn benodol, rydym yn galw arnoch i:

1. Rhoi'r gorau i fuddsoddi Cronfa Bensiwn Gwynedd mewn tanwydd ffosil. 
2. Peidiwch â rhoi caniatâd cynllunio i ragor o orsafoedd pŵer nwy yng Ngwynedd (yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae tri eisoes wedi cael caniatâd. Mae angen ynni adnewyddadwy arnom, nid tanwydd ffosil).

Gwneud ein Pensiynau'n Wyrdd: Diweddu Buddsoddiad Tanwydd Ffosil!  Dim Offer Pwer Nwy Newydd

0 have signed. Let’s get to 50!
At 50 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!