Defendre la singularitat de l'idioma valencià front a l'anexió pel català

Defendre la singularitat de l'idioma valencià front a l'anexió pel català

Creada
18 de junio de 2020
Dirigida a
Ximo Puig i Ferrer (President de la Generalitat Valenciana) y 1 otro/a
Firmas: 732Próximo objetivo: 1000
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Iniciada por L'Observatori de la Llengua Valenciana

#ElValenciàÉsLlengua  (versión en castellano abajo)

Firma en esta campanya de L'Observatori de la Llengua Valenciana per a demanar als representants polítics valencians fermea i compromís en defensa de la llengua valenciana, i pel manteniment de versions pròpies valencianes en webs, documents oficials, doblages de películes, publicitat, traduccions de llibres...

Per la diversitat, pel respecte, per la supervivència del nostre idioma en procés de substitució progressiva, pel dret que nos reconeix l'Estatut per a viure plenament en valencià, per la llengua viva del carrer i de casa, per la dignitat de la nostra cultura espoliada i del nostre poble somés.

Reclamem que les administracions públiques valencianes, escomençant per la pròpia AVL, treballen per la preservació del nom i l'entitat de la llengua valenciana, i per a assegurar l'existència de versions idiomàtiques valencianes en tots els camps. Els reclamem també que detinguen la manipulació de la consciència llingüística valenciana, i paren el procés d'assimilació i mutació que està afectant al nostre idioma secular, per a convertir-lo en lo que mai ha segut.

Plantem-nos davant accions com l'última campanya pancatalanista de la Plataforma per la Llengua (catalana) contra el nostre dret a mantindre viu el valencià, a pesar dels intents d'anexió pel català.

Pretendre que l'idioma valencià pot sobreviure com a part de la "riquea" de la "llengua catalana" és un engany: la realitat demostra que no es respecten les característiques del valencià, i s'alvança en la convergència cap al català estàndart. Criminalisar la "fragmentació" és un atentat contra el dret dels valencians a codificar, estandarisar, preservar, desenrollar i promoure la nostra llengua, sense interferències induïdes o forçades. O se li dona al valencià un tractament de llengua a tots els efectes (com succeïx en el gallec respecte del portugués, al noruec respecte del danés, i tantes atres llengües) o ya no serà el valencià.

El valencià no és un dialecte. El valencià ha segut, és i continuarà sent una llengua. #ElValenciàÉsLlengua

Valencià, valenciana, amant de la llibertat i diversitat front al totalitarisme, ¡firma!

Més informació: Campanya “Som 5 millons, som Llengua Valenciana”

===== Versión en castellano =====

#ElValenciàÉsLlengua

Firma en esta campaña de L'Observatori de la Llengua Valenciana para pedir a los representantes políticos valencianos firmeza y compromiso en defensa de la lengua valenciana, y por el mantenimiento de versiones propias valencianas en webs, documentos oficiales, doblajes de películas, publicidad, traducciones de libros...

Por la diversidad, por el respeto, por la supervivencia de nuestro idioma en proceso de substitución progresiva, por el derecho que nos reconoce el Estatuto para vivir plenamente en valenciano, por la lengua viva de la calle y de casa, por la dignidad de nuestra cultura espoliada y de nuestro pueblo sometido.

Reclamamos que las administraciones públicas valencianas, empezando por la propia AVL, trabajen para la preservación del nombre y entidad de la lengua valenciana, y para asegurar la existencia de versiones idiomáticas valencianas en todos los campos. Les reclamamos también que detengan la manipulación de la conciencia lingüística valenciana, y paren el proceso de asimilación y mutación que está afectando a nuestro idioma secular, para convertirlo en lo que nunca ha sido.

Plantémonos ante acciones como la última campaña pancatalanista de la Plataforma per la Llengua (catalana) contra nuestro derecho a mantener vivo el valenciano, a pesar de los intentos de anexión por el catalán.

Pretender que el idioma valenciano puede sobrevivir como parte de la "riqueza" de la "lengua catalana" es un engaño: la realidad demuestra que no se respetan las características del valenciano, y se avanza en la convergencia hacia el catalán estándar. Criminalizar la "fragmentación" es un atentado contra el derecho de los valencianos a codificar, estandarizar, preservar, desarrollar y promover nuestra lengua, sin interferencias inducidas o forzadas. O se le da al valenciano un tratamiento de lengua a todos los efectos (com sucede con el gallego respecto del portugués, al noruego respecto del danés, y tantas otras lenguas) o ya no será el valenciano.

El valenciano no es un dialecto. El valenciano ha sido, es y continuará siendo una lengua. #ElValenciàÉsLlengua

Valenciano, valenciana, amante de la libertad y la diversidad frente al totalitarismo, ¡firma!

Más información: Campanya “Som 5 millons, som Llengua Valenciana”

Apoyar ahora
Firmas: 732Próximo objetivo: 1000
Apoyar ahora

Destinatarios de la petición

  • Ximo Puig i FerrerPresident de la Generalitat Valenciana
  • Ramón Ferrer NavarroPresident de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua