Open Letter Against Steve Bannon’s Contribution To The Nordic Media Days 2019 (May 8-10)

0 have signed. Let’s get to 200!

Iris Dressler
Iris Dressler signed this petition

*SCROLL DOWN FOR NORWEGIAN VERSION*

With this open letter, we call on the Nordic Media Days 2019 in Bergen to withdraw their invitation to Steve Bannon to give a public interview on May 9. 


Bannon, the former executive chairman of the far-right Breitbart News Network and former White House Chief Strategist, is widely renowned as a major instigator and promoter of American alt-right movements and their nationalist, populist, neofascist, racist, misogynist, homophobic, and anti-Muslim ideology. It is widely known that Bannon’s current mission is to support extreme right movements and parties in Europe, focusing on the European elections; one of the instruments of this mission is the Brussels-based far-right organization “The Movement,” which he founded in 2017.

In an interview in Dagens Næringsliv, Guri Heftye, the festival director of the Nordic Media Days 2019, confirms that Bannon “will be one of the main attractions” of the festival. On the festival’s website she states: “I have great confidence in our delegates and their ability to think critically, that they can deal with political opinions that they might strongly disagree with.”

Bannon’s participation in the Nordic Media Days can only have the effect of supporting his current European mission, effectively instrumentalizing the festival as a platform for spreading a repugnant ideology.

We find it highly objectionable that the festival would seek to capitalize on Bannon’s fame in order to promote itself, billing him as a “main attraction.” The patronizing reference to the delegates’ ability to deal with Bannon’s “political opinions” is not the issue here. What is at stake is a failure of critical judgment on the part of the festival organizers who would lend their prestige and soapbox to a major figure—already overexposed in the media—of the extreme right.

Today it is imperative that we publicly discuss how to deal with the empowerment of extreme right populist movements all over the world. We need to analyze their rhetorical and media strategies. These are important issues for a major media festival to tackle. But we do not need to speak with their demagogues. Any form of supposedly “open dialogue” or “free exchange of ideas” with such figures is not only futile but obfuscates what far-right movements are built on: a supremacy based ideology which we detest to its core!Therefore we demand that the Nordic Media Days 2019 withdraw their offer of a public forum to Steve Bannon.

- The core group of and further contributors to Bergen Assembly 2019
Daniel G. Andújar
Betty Apple
John Barker
Murat Deha Boduroglu
Anne de Boer
Eloïse Bonneviot
Sarah Browne
Banu Cennetoglu
Juliana Cerqueira Leite
Hans D. Christ
Chto Delat
Zoë Claire Miller
Anna Dasović
Sarah Diehl
Ines Doujak
Iris Dressler
Eva Egermann
Ruth Ewan
Magdalena Freudenschuss
Robert Gabris
María Galindo
María García
Niklas Goldbach 
Jan Peter Hammer
Nora Heidorn
Lottie Hoare
Anette Hoffmann
Hiwa K
Dean Kenning
Alexander Kluge
Katia Krupennikova
Nina Støttrup Larsen
Ewa Majewska
Daniel Mariblanca
Viktor Neumann
Boris Ondreička
Paula Pin
Paul B. Preciado
Pedro G. Romero
John Russel
Simon Sheikh
Peter Steudtner
Imogen Stidworthy
Emma Wolukau-Wanambwa

- And
Axel Wieder
Sven Åge Birkeland

Åpent brev i protest mot Steve Bannons opptreden på Nordiske mediedager 2019 (8.–10. mai) i Bergen

Til: Guri Heftye, festivalleder for Nordiske mediedager 2019

Med dette åpne brevet ber vi Nordiske mediedager 2019 i Bergen om å trekke tilbake invitasjonen til Steve Bannon om å delta i et offentlig intervju 9. mai. 

Bannon, som tidligere har vært styreleder for det høyreekstreme Breitbart News Network og sjefsstrateg i Det hvite hus, er kjent for å være en drivkraft for å egge opp og fremme amerikanske alt-right-bevegelser og deres nasjonalistiske, populistiske, neo-fascistiske, rasistiske, misogynistiske, homofobiske og anti-muslimske ideologier. Det er også allment kjent at Bannons hovedoppdrag nå er
å støtte høyreekstreme bevegelser og partier i Europa med særlig sikte på europeiske valg. En av plattformene hans i dette arbeidet er den Brussel-baserte ytre høyre-organisasjonen «The Movement», som ble etablert i 2017.

I et intervju i Dagens Næringsliv bekrefter Guri Heftye, festivalleder for Nordiske mediedager 2019, at Bannon vil «være en av hovedattraksjonene» på festivalen. På festivalnettsidene sier hun: «Vi har stor tillit til våre delegater og deres evne til kritisk tenkning, at de klarer å forholde seg til holdninger som de også kan være sterkt uenige i.» Bannons deltagelse på Nordiske mediedager vil utelukkende styrke ham i å fremme sin sak i Europa, og lar ham i praksis instrumentalisere festivalen som en plattform for å spre en avskyelig ideologi.

Vi mener det er svært kritikkverdig at festivalen vil dra nytte av Bannons berømmelse for å reklamere for seg selv, og averterer ham som en «hovedattraksjon». Den nedlatende henvisningen til delegatenes evne til å klare å forholde seg til Bannons «holdninger» er ikke spørsmålet her. Det som står på spill, er en mangel av kritisk dømmekraft hos festivalledelsen som er villig til å bruke sin prestisje til å legitimere og spre budskapet til en lederfigur – som allerede er overeksponert i media – for høyreekstreme krefter.

Det er absolutt nødvendig å ha en offentlig diskusjon om hvordan vi skal håndtere den stadig sterkere stillingen til høyreekstreme populistbevegelser verden over. Vi må analysere de retoriske strategiene og mediestrategiene deres. Dette er svært viktige temaer som en stor mediefestival må ta tak i. Men vi trenger derimot ikke å snakke med demagogene deres. Enhver form for såkalt «åpen dialog» eller «fri utveksling av ideer» med slike figurer er ikke bare meningsløs, men tilslører også hva som er selve kjernen i bevegelsene på ytre høyre fløy: en ideologi basert på den hvite manns overherredømme – og vi avskyr den intenst!

Derfor krever vi at Nordiske mediedager 2019 trekker tilbudet til å gi Steve Bannon en offentlig talerstol.

Første signatarer

Daniel G. Andújar
Betty Apple
John Barker
Murat Deha Boduroglu
Anne de Boer
Eloïse Bonneviot
Sarah Browne
Banu Cennetoglu
Juliana Cerqueira Leite
Hans D. Christ
Chto Delat
Zoë Claire Miller
Anna Dasović
Sarah Diehl
Ines Doujak
Iris Dressler
Eva Egermann
Ruth Ewan
Magdalena Freudenschuss
Robert Gabris
María Galindo
María García
Niklas Goldbach 
Jan Peter Hammer
Nora Heidorn
Lottie Hoare
Anette Hoffmann
Hiwa K
Dean Kenning
Alexander Kluge
Katia Krupennikova
Nina Støttrup Larsen
Ewa Majewska
Daniel Mariblanca
Viktor Neumann
Boris Ondreička
Paula Pin
Paul B. Preciado
Pedro G. Romero
John Russel
Simon Sheikh
Peter Steudtner
Imogen Stidworthy
Emma Wolukau-Wanambwa

- og
Axel Wieder
Sven Åge Birkeland