Keluarkan Pergub untuk melindungi hutan sagu di tanah Papua!