GSM Operatörleri Köy Okullarındaki Öğretmenlere Ücretsiz 10 GB İnternet Erişimi Sağlasın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


İletişim, bilgiye erişim, eğlence, alışveriş ve diğer pek çok işlemi gerçekleştirdiğimiz internet ortamı aynı zamanda öğrenme süreçlerinde yenilikçi metotların kullanılabildiği önemli bir platformdur. Okullarımızda Fatih projesi ile başlayan ancak ülkenin ücra köşelerine henüz ulaşamadan askıda kalan çalışmalar ülkenin bazı kesimlerinde çocukların bu imkanları kullandığı diğer kesimlerinin ise internete dahi erişemediği bir farklılığı yüzümüze vurmaktadır. Ülkenin gelişmiş bölgelerinde internetten öğrenen, dijital yeterlikleri gelişen öğrenciler dijital çağ yeterliklerine erişebilirken ülkenin diğer ucunda akıllı tahtası olmayan, olsada internet erişimi bulunmayan okullardaki çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanamadığının da açık göstergesi olmaktadır.

Avrupa Birliği kurumları da bilgiye erişim ve dijital öğrenme ortamların sağlanması konusunda gerek Erasmus+ programı gerek de Çocuklar İçin Daha İyi bir İnternet girişimi dahil bir çok alanda çalışmalar yapmakta ve Web araçları eğitimde yerini almaktadır. 

Akıllı tahta olmaksızın da birçok web aracının eğitimde kullanılabileceği lakin doğu ve güneydoğu illerinde özellikle köy okullarının internete erişememesi bu araçların kullanılamamasına sebep olmaktadır. 

Bu araçlar sınıf mevcudiyetleri Türkiye ortalamasının çok üstünde olan doğu illerinde daha iyi öğrenme imkanı sunarak çocuklarımızın eğitimde başarı ile okulda kalmasını sağlayabilecek, üst kademedeki eğitime geçişte ve yüksek öğretime geçişte başarı sağlayabilmesi için de bir araç olabilecektir. Orta ve uzun vadede daha kaliteli eğitime erişmiş, yoksulluk döngüsünü kıran, öğrenme güçlüğü ile mücadele edebilen ve gelişmişlik farkının azaltılmasına katkı sunabilecek bir ortam sunmak GSM operatörlerinin ellerinde olabilir.

En nihayetinde internet sağlayıcılarının binlerce okula internet erişimi sunmak için altyapı harcaması yapamayacağı gerçeği karşısında önerilebilecek yöntemlerden birisi de öğretmenlerin ücretsiz ek internet paketleri ile sınıflarında internet tabanlı öğrenme imkanlarını sunmaları olabilecektir.