Catalunya vol ser feliç

Catalunya vol ser feliç

Início
13 de junho de 2020
Petição para
Grupo de pessoas e
Vitória
Este abaixo-assinado foi vitorioso com 6 apoiadores!

A importância deste abaixo-assinado

Catalunha.Juntament amb moltes persones, vull lluitar per l’autodeterminació de la comunitat autònoma de Catalunya, de manera que es converteixi en una nova nació en forma de república.
  Catalunya és un lloc on la gent pateix violència per part de la policia espanyola, com ara assassinats, patades de patades, patades, etc ... ajudar a aquesta gent que pateix.

Vitória

Este abaixo-assinado foi vitorioso com 6 apoiadores!

Compartilhe este abaixo-assinado