Petition Closed

EXIGIM A RAJOY QUE DESISTEIXI EN L'INTENT DE BLOQUEJAR LA INVESTIDURA DEL MHP PUIGDEMONT

This petition had 6,643 supporters


CATALÀ

 El 21 de desembre, en unes eleccions imposades pel govern espanyol, el bloc sobiranista va guanyar les eleccions per majoria absoluta, i dins aquest bloc el partit encapçalat pel president Puigdemont va ésser el que va rebre més vots. Per això, el bloc sobiranista ha proclamat unànimement que el pròxim President de Catalunya ha de continuar essent el MHP Puigdemont.

 El govern espanyol però no ha sabut acceptar la nostra victòria, i està intentant per tots els mitjans bloquejar il·legalment la investidura del nostre President. Tant el govern espanyol com el Tribunal Constitucional han traspassat totes les línies vermelles imaginables, vulnerant la divisió de poders sobre la que es sustenta qualsevol règim democràtic real. A més el govern espanyol continua impunement amb certes pràctiques intolerables, com la d'amenaçar públicament el President del Parlament, el MHP Roger Torrent, si executa aquesta legítima investidura.

 Vivim en un estat autoritari que ens oprimeix, amenaça i humilia cada dia. Un estat que, recolzat per una manipulació constant als mitjans de comunicació, utilitza mitjans il·legals per impedir la nostra voluntat, expressada a les urnes. Per tant, EXIGIM AL GOVERN ESPANYOL QUE ATURI AQUEST COMPORTAMENT ANTIDEMOCRÀTIC, RESPECTI ESTRICTAMENT ELS RESULTATS DE LES ELECCIONS DEL 21 DE DESEMBRE I DESISTEIXI EN EL SEU INTENT DE BLOQUEJAR LA INVESTIDURA DEL MHP PUIGDEMONT.

 El poble ha lluitat molt, ha patit molt i el compromís de la gent s'ha demostrat insubornable i incondicional. Segueix essent la força i el motor del procés. Serà el poble també qui ha de lluitar per la investidura del MHP Puigdemont qui és qui legítimament ha d'ocupar aquest lloc.

 A ulls del món, el president Puigdemont no és només el nostre president legítim, ÉS EL SÍMBOL DE LA REPÚBLICA CATALANA. Cal recordar als nostres representants a Catalunya que no investir al MHP Puigdemont com a president, seria un senyal de debilitat institucional i de manca de seriositat a nivell internacional. És més, es podria interpretar com una cessió al xantatge permanent de l’estat espanyol, que vol utilitzar els presos polítics i el 155 com a moneda de canvi. Per tant, investir un altre president significaria acceptar la imposició del govern del PP i la legitimitat del 155, i retornar a una Catalunya autonòmica servil i sense futur. Per això, ÉS ESSENCIAL QUE S’INVESTEIXI AL PRESIDENT PUIGDEMONT, QUE RECUPEREM LES INSTITUCIONS I QUE EMPODEREM EL GOVERN DE LA REPÚBLICA CATALANA.

 Amb aquesta petició es recolzaran tots aquells casos o denúncies dutes a organitzacions internacionals -principalment al TEDH i a les Nacions Unides- per posar de relleu la gravetat de la situació i la violació democràtica que suposa no respectar els resultats d'unes eleccions oficials i vinculants convocades per l'estat espanyol i amb el vist-i-plau de la comunitat internacional.

 Compte Twitter: Grup pel suport al President legítim de la República            @GrupSuport


 CASTELLANO

 El 21 de diciembre, en unas elecciones impuestas por el gobierno español, el bloque soberanista ganó las elecciones por mayoría absoluta, y dentro de este bloque el partido liderado por el president Puigdemont fue el que recibió más votos. Por esta razón, el bloque soberanista ha proclamado unánimemente que el próximo Presidente de Cataluña continúe siendo el MHP Puigdemont.

 El gobierno español no ha sabido aceptar la victoria soberanista y está intentando por todos los medios bloquear ilegalmente la investidura de nuestro Presidente. Tanto el gobierno español como el Tribunal Constitucional han cruzado todas las líneas rojas, vulnerando la división de poderes sobre el que se sustenta cualquier régimen democrático real. Además el gobierno español continúa llevando a cabo ciertas prácticas intolerables con total impunidad, como la de amenazar públicamente al Presidente del Parlamento de Cataluña, el MHP Roger Torrent, en el caso de que ejecutara esta investidura.

 Vivimos en un estado autoritario que nos oprime, amenaza y humilla cada día. Un estado que, apoyado por una manipulación constante en los medios de comunicación, utiliza medios ilegales para impedir la voluntad expresada en las urnas. Por lo tanto, EXIGIMOS AL GOBIERNO ESPAÑOL QUE CESE ESTE  COMPORTAMIENTO ANTIDEMOCRÁTICO, RESPETE ESTRICTAMENTE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DEL 21 DE DECIEMBRE Y DESISTA EN SU INTENTO DE BLOQUEAR LA INVESTIDURA DEL MHP PUIGDEMONT.

 El pueblo catalán ha luchado, ha sufrido momentos difíciles, pero ha demostrado que el compromiso de la gente es insobornable e incondicional. Continúa siendo la fuerza y el motor del proceso. Será el pueblo quien luche por la investidura del MHP Puigdemont que es quien legítimamente tiene que ocupar ese cargo.

 Cara al mundo, el president Puigdemont no es solo nuestro legítimo presidente, ES EL SÍMBOLO DE LA REPÚBLICA CATALANA. Tenemos que recordar a nuestros representantes en Cataluña que no investir al MHP Puigdemont como presidente, constituiría una señal de debilidad institucional y de falta de seriedad a nivel internacional. Es más, se podría interpretar como una cesión al chantaje permanente del estado español que quiere utilizar a los presos y el 155 como moneda de cambio. Por lo tanto, investir a otro significaría aceptar la imposición del gobierno del PP, la legitimidad del 155 y regresar a una Cataluña autonómica, servil y sin futuro. Por eso, ES ESENCIAL QUE SE INVISTA AL PRESIDENT PUIGDEMONT, QUE RECUPEREMOS LAS INSTITUCIONES Y QUE EMPODEREMOS AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA CATALANA.

 Con esta petición apoyaremos aquellos casos y denuncias presentados ante organizaciones internacionales - principalmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a las Naciones Unidas - para poner de relieve la gravedad de la situación en Cataluña y la violación democrática que supone no respetar los resultados de unas elecciones oficiales y vinculantes que fueron convocadas por el estado español y con el visto bueno de la comunidad internacional.

 Cuenta Twitter: Grup pel suport al President legítim de la República      @GrupSuport

 Today: Uri is counting on you

Uri Mhp needs your help with “Grup pel suport al President legítim de la República : EXIGIM A RAJOY QUE DESISTEIXI EN L'INTENT DE BLOQUEJAR LA INVESTIDURA DEL MHP PUIGDEMONT”. Join Uri and 6,642 supporters today.