GRE(V)IF "İşçi Sınıfının Davasıdır!" YARGILANAMAZ!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


GRE(V)IF “İşçi Sınıfının Davasıdır!” YARGILANAMAZ!

2014 yılı Şubat ayında İstanbul Hadımköy GREIF fabrikasındaki onlarca işçi; insanca çalışma koşulları için işçileri köleleştiren taşeron çalışma sistemine ve sendikal düşmanlığa karşı 60 günlük büyük bir direniş sergiledi ve mücadeleyi tercih etti. Aradan 4 yıl geçmesine ve açılan tüm davalar takipsizlikle sonuçlanmasına rağmen bugün tekrar işçi sınıfının fiili-meşru direnişi yargılanmak isteniyor. İşçi sınıfının elindeki en büyük direniş gücü olan grev ve direniş hakkı elinden alınmak isteniyor.

Bizler Greif direnişinin yargılanamayacağını bir kez daha duyuruyor ve davanın takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz! 12 Kasım'da Gaziosmanpaşa Adliyesi 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde olacağız!

- GRE(V)IF İŞGALİ'ne sahip çıkmak işçi sınıfına sahip çıkmaktır!
- GRE(V)IF direnişi yargılanamaz!
- İşçi sınıfının grev-direniş hakkı yargılanamaz!