เพิ่มชาแนล = เพิ่มโอกาสการแข่งขัน ที่เท่าเทียม

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!

หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

เพิ่มชาแนล = เพิ่มโอกาสการแข่งขัน

ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่น Ragnarok ใน Sever ใดก็ควรมีสิทธิ์ในพื้นที่การเก็บเลเวลตามจำนวนประชากรที่เหมาะสม ซึ่งหากพิจารณาจากข้อมูลเกม Ragnarok ปัจจุบันมี Sever จำนวน 3 Sever ได้แก่ Chaos, Thor, Loki ที่มีประชากรประมาณ 19,407, 12,469 และ 2,998 รายตามลำดับ

ขณะที่ เมื่อสืบค้นจำนวนประชากรใน Community บนโลกออนไลน์ พบว่า มีผู้เป็นสมาชิกใน Community ของ Choas จำนวน 91,000 ราย และ Community ของ Thor จำนวน 77,000 ราย

หากแต่จำนวนประชากรดังกล่าวที่มีปริมาณใกล้เคียงกันในระดับเกินหลักหมื่นรายอย่าง Chaos และ Thor กลับมีเพียง Chaos เท่านั้นที่มีการแบ่ง ชาแนล A-B ใน Map Bifrost ซึ่งเป็นพื้นที่การเก็บเลเวลระดับสูง

“ปัจจุบันสังคมเราต่างยอมรับสถานะทางสังคม และ ต่อต้านการแบ่งชนชั้นทางสังคม รวมถึง สีผิว เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในฐานะความเป็นมนุษย์ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่าง Chaos-Thor ในวันนี้อาจเกิดข้อสงสัยในการเลือกปฏิบัติให้ Thor ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมในโลกของ Ragnarok Gravity Thailand

ดังนั้น เพื่อให้ผู้เล่นในทุก Sever มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมเมื่อเทียบกับปริมาณประชากร จึงควรเปิดโอกาสในการเพิ่ม ชาแนล A-B ใน Map Bifrost ใน Sever Thor เช่นเดียวกัน