Grant "Prishtina Dog Shelter" land to build a real shelter.

Grant "Prishtina Dog Shelter" land to build a real shelter.

654 ont signé. Prochain objectif : 1 000 !
Lancée le

L'importance de cette pétition

Lancée par Adriana BA

We would like Prishtina's municipality to grant us land so that we can build a real shelter for the stray dogs of Kosovo.
All shelter construction costs will be covered by our generous supporters/donors.

Prishtina Dog Shelter has been taking care of street dogs for more than 10 years, but we don't have enough space or resources to welcome all the dogs, that's why we want to build a real shelter where we can welcome them, treat and have them adopted. 

This is to make everyone's life easier, first the life of the suffering dogs, then the locals who are often afraid of being attacked... and last the tourists who prefer to visit our country without seeing the suffering street dogs.

Thanks for your support,

Prishtina Dog Shelter, Mentor Gashi.

SHQIP

Ne dëshirojmë që komuna e Prishtinës të na japë tokë për ndërtesen e një strehë të vërtetë për qentë endacakë të Kosovës.
Të gjitha shpenzimet e ndërtimit të strehës do të mbulohen nga mbështetësit/donatorët tanë bujarë.

Prishtina Dog Shelter ka më shumë se 10 vjet që kujdeset për qentë e rrugës, por ne nuk kemi hapësirë apo mundis të mjaftueshme për t'i mirëpritur të gjithë qentë, prandaj duam të ndërtojmë një strehë të vërtetë ku mund t'i mirëpresim, trajtojmë dhe qesim per adoptim.

Kjo për t'ua bërë jetën më të lehtë të gjithëve, së pari jetën e qenve që vuajnë, pastaj vendasve që shpesh kanë frikë se mos sulmohen... dhe së fundi turistët që preferojnë të vizitojnë vendin tonë pa parë qentë e vuajtur të rrugës.

Faleminderit për përkrahjen,

Prishtina Dog Shelter, Mentor Gashi.

654 ont signé. Prochain objectif : 1 000 !