Lex Franak

Lex Franak

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Linda Lemac Bašić started this petition to Gradjanska inicijativa Lex Franak and

Donošenjem zakona Lex Franak od strane Vlade RH riješio bi se dugogodišnji problem dužnika,korisnika kredita u Chf, koji unatoč pravomoćnoj presudi Visokog Trgovačkog suda, o nezakonitoj ugovorenoj kamati i nezakonitoj valuti u svojim kreditima, od strane banaka nisu dobili obeštećenje, kakvo je presudom o ništetnim najvažnijim odredbama ugovora utvrdjeno. Korisnici kredita upućuje se u dugotrajne sudske postupke, a takvih korisnika je 125 000 hrvatskih obitelji, sudska praksa je neujednačena, sudovi donose različite odluke koje samo unose nesigurnost u o ishod, troškovi dugotrajnih sudjenja dodatno bi iscrpili ionako osiromašene gradjane, koji se muče sa plaćanjem takvih nezakonito ugovorenih kredita. Stoga bi se zakonskim rješenjem za sve korisnike kredita u chf riješio ovaj dugogodišnji problem , izbjegli financijski troškovi, zatrpanost sudova brojnim postupcima ( na desetke tisuća) a država bi pokazala da joj je u interesu pravna sigurnost njezinih gradjana, izmorenih dugogodišnjim plaćanjem lihvarskih, nezakonito ugovorenih kredita, koji su doveli do ruba siromaštva njene obitelji u najperspektivnijim godinama života. 

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!