Zaštitimo Bakinu Šumicu

0 have signed. Let’s get to 5,000!


Mi dolje potpisani, povodom ponovne javne rasprave o prijedlogu UPU-a stambenog naselja "Poreč-jug", izražavamo protivljenje širenju granica građevinskog područja i formiranju novih građevinskih čestica, kao i devastiranju zelenih površina kroz gradnju prometnica na k.č.br. 4645/1 (zona "Bakine Šumice"), koja nekretnina u naravi predstavlja zelenu površinu i šumu, kao i prometnom spajanju Ulice Kate Pejnović sa drugim ulicama za prolaz motornih vozila, jer bi se predloženim izmjenama postigla prekomjerna izgrađenost zone "Poreč jug" za koju nije predviđena odgovarajuća prometna infrastruktura (parking), onemogućilo bi se mirno uživanje prava vlasništva na postojećim (legaliziranim) nekretninama, a Ulicu Kate Pejnović (kao i križanje Ulice Vitomira Širole Paje sa Avenijom županije Somogy i okolnim ulicama) učinilo znatno nesigurnijom po pitanju sigurnosti kretanja pješaka i intenziteta prometa. Today: Građanska Inicijativa is counting on you

Građanska Inicijativa Bakina Šumica needs your help with “Grad Poreč: Zaštitimo Bakinu Šumicu”. Join Građanska Inicijativa and 2,759 supporters today.