Petition Closed

Tražimo da se na prostoru grada Beograda odredi odgovarajuće zemljište za osnivanje baštenske zajednice što pre.

This petition had 1,118 supporters


Gradske baštenske zajednice (eng. Community Gardens, Allotments) predstavljaju otvorene isparcelisane površine (od 50m2) sa potrebnom infrastrukturom za uzgoj biljaka (sistem za navodnjavanje, ostava i drugo). Nalaze se u okviru gradskog jezgra ili na periferiji grada na zemljištu privremenog, a poželjno i trajnog karaktera. Parcele unutar površine su pod jednakim uslovima dostupne svima koji ih žele obrađivati i istovremeno su otvorene za volontere i javnosti.

Tražimo da se na prostoru grada Beograda odredi odgovarajuće zemljište za osnivanje baštenske zajednice što pre, kao i da ovaj koncept bude prepoznat od strane svih relevantnih institucija i organizacija tokom planiranja grada.

Gradske baštenske zajednice prepoznate su kao alat za kreiranje održivih gradova u mnogim svetskim metropolama poput Berlina, Pariza, Nju Jorka i Havane. Iskustva ovih gradova ukazuju na četiri vrste koristi koje lokalna zajednica dobija osnivanjem gradskih baštenskih zajednica:

ekološke - očuvanje i uspostavljanje novih zelenih površina, smanjenje zagađenja, poboljšanje kvaliteta vazduha, smanjenje uticaja klimatskih promena;

ekonomske - podsticanje lokalne ekonomije, doprinos ostvarivanju prehrambene nezavisnosti građana i građanki;

zdravstvene - edukacija populacije, posebno najmlađe u vezi sa zdravim i održivim životnim stilovima, poboljšanje kvaliteta života u gradu i

društvene - podsticanje društvene interakcije i lokalnih inicijativa, smanjenje kriminala u oblastima u kojima se nalaze baštenske zajednice.

Od grada Beograda tražimo da obezbedi zemljište za osnivanje gradske baštenske zajednice. To ne iziskuje skoro nikakva ulaganja, a radi se o jačanju lokalne zajednice čime bi grad Beograd dobio novi sadržaj će zasigurno doprineti poboljšanju kvalitete života u gradu.

 

 

Udruženja građana “Ama – Centar za negu čoveka i prirode” i “Beogradski festival cveća” kao pokretači pozivaju Vas da podržite građansku inicijativu “Baštalište”.

http://bastaliste.org/gradjanska-inicijativa/

 

 Today: Katarina is counting on you

Katarina Milenkovic needs your help with “Grad Beograd: Tražimo da se na prostoru grada Beograda odredi odgovarajuće zemljište za osnivanje baštenske zajednice što pre.”. Join Katarina and 1,117 supporters today.