Petition Closed

ITIGIL ANG PANINIGARILYO SA PAMPUBLIKONG LUGAR. USOK MO'Y HUWAG IPASA.

This petition had 163 supporters


       


      sa aming minamahal na lokal na opisyal ng Cabanatuan City. ako at ang aking kapwa mag-aaral ay nababahala sa pagtaas ng bilang ng mga naapektuhan ng 2nd hand smoking sa aming komunidad. dahil sa paninigarilyo sa pampublikong lugar. ang petisyon na ito ay ay aming idinudulog sa ating Govt. AURELIO UMALI.

       Ang pagpasa ng usok ng tabako ay nagdudulot at maaring maging sanhi ng sakit sa puso, stroke, mga sakit sa baga tulad ng malubhang bronchitis at emphysema, osteoporosis, at katarata. Ang paninigarilyo ay ang isa sa sanhi ng kamatayan sa mundo. Iyan ang dahilan kung bakit ginawa namin ang Petisyon na ito upang mawakasan ang paglala nito. sa paksang ito lalo na ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar na nagdudulot ng 2nd hand smoking sa mga inosenteng mamayan na hindi naman naninigarilyo. na nahahawahan ng nakamamatay na usok ng tabako. Upang wakasan ang mga masamang dulot  nito. na puma-patay sa milyun-milyong buhay Bawat taon. dapat mag-karoon tayo ng lugar kung saan bukod sa kanilang tahanan ay maari silang makapanigarilyo kung di man nila kayang iwasan ang paninigarilyo. upang wala ng mapasahan ng usok nito. at wala ng maapektuhan ninuman.

                        EPEKTO NG PANINIGARILYO SA KALUSUGAN

                     https://www.youtube.com/watch?v=ttCqC2wFE1g

 NARITO ANG MGA REKLAMO UKOL SA PAKSANG PANINIGARILYO SA PUBLIKONG LUGAR

  1. PAGLIPAT NG USOK NG SIGARLYO NA MAARING MAKAAPEKTO NG 2ND HAND SMOKING.
  2. PAGDUDULOT NG MARAMING URI NG SAKIT SA MGA INOSENTENG MAMAYAN.
  3. NAKAKASULASOK NA AMOY NG USOK MULA SA TABAKO.

Mga Panuntunan at Regulasyon na Ipapatupad ang Batas Republika Blg. 9211, Kung hindi Kilala bilang Batas sa Regulasyon ng maling paninigarilyo ng Tabako. 2003


SAAN, ito ay ang patakaran ng Estado upang protektahan ang mga tao mula sa mapanganib
mga produkto at itaguyod ang karapatan sa kalusugan at makintal sa kamalayan ng kalusugan.


Samantala, ito rin ang patakaran ng Estado, kasang-ayon sa Saligang-batas
perpekto upang itaguyod ang pangkalahatang kapakanan, upang pangalagaan ang kalusugan ng naturang mamayan


Samantala, kailangan ng pamahalaan na ipatupad ang balanseng patakaran
kung saan ang paggamit, pagbebenta at mga patalastas ng mga produkto ng tabako ay dapat regulated upang maitaguyod ang isang nakapagpapalusog na kapaligiran at protektahan ang mga mamamayan mula sa mga panganib ng usok ng tabako,


NGAYON, sa gayon, alinsunod sa Seksiyon 37 ng Batas Republika No. 9211, ang
Ang mga sumusunod na alituntunin at regulasyon ay ipinagkakaloob dito.

Kami ay nalulugod sa pagbibigay opinyon na alinsunod sa saligang batas. aming ikalulugod ang inyong pagbibigay pansin ukol sa paksang ito nawa'y kami ay inyong matulungan para narin sa kapakanan ng bawat mamamayan.


MARAMING SALAMAT PO!Today: NINO is counting on you

NINO LADERAS needs your help with “GOVT. AURELIO UMALI:”. Join NINO and 162 supporters today.