Petition Closed

Recognize the Autonomy of Székely Land

This petition had 25,315 supporters


ENGLISH (Hungarian below / Magyarul lejjebb)
Székely Land (also called Szekler Land in English) is a historical region at the southeastern part of Transylvania, thus locates roughly in the center of today's Romania. The 70-80 % of its population are the Hungarian speaking Székelys (in some towns 97%) and they have an absolutely different culture than the rest of the country. In everyday life they use a dialect of Hungarian language which is not even accepted as an official language as only Romanian is the official language in the whole territory of Romania. Székelys would like to achieve autonomy and self-governance inside Romania. Just the same as South Tyrol and Sicily (in Italy), Vojvodina (in Serbia) and all the Spanish communities in Spain have now. (please check out the facebook group of the Budapest symphaty demonstration)

Today the area of Székely Land belongs to three different Romanian counties: almost the whole area of Harghita and Covasna counties and a bit less than the half of Mures county. (there are little parts of Székely Land in other counties too, see figure above) Between 1952 - 1968 this region existed under the name Magyar Autonomous Region, then in 1968 they established counties in Romania, so this region had been divided to the above mentioned 2 and a half counties.

Since 2003, Szekler National Council (SZNT) exists which aims to obtain the Autonomy of Székely Land (uniting the Székely areas of these 3 different counties) of which primary official language would be Hungarian and the secondary Romanian. There are also plans for administrative divisions of 8 provinces (see figure above). A Székely flag is also available (today it is not official of course, but widely used in Székely Land and also used by the Szekler National Council). They also have an Anthem (Székely Himnusz), written and composed in 1921. There is also a proposed top-level domain (.sic) and vehicle registration code (SIC), which is used today unofficially as vignette. Marosvásárhely (Targu Mures) is planned to be the capital city. Székely Land does not plan to separate from Romania (as the Romanian media misinterpret it sometimes), they only want to get autonomy and self-governance inside Romania. Today even the fact that this region exists and existed in the history is denied by the Romanian government, although the huge majority of people living in Székely Land define themselves as Székelys, use the Székely flag, sing the Székely anthem and use the Székely dialect of Hungarian language in their everyday life instead of the official Romanian language.

Autonomy issues have extraordinary importance today as the Romanian government plans to establish regions which do not follow the borders of Székely Land, what more, it will divide it to 3 parts and situate them to 3 different regions in which Székelys are in approximately 30 % minority. We hope that the European principle will prevail in Romania too, according to that EU does not appoint regions but it accepts the existing ones. Szekler National Council organizes a rally (similar to the Catalonian one) on 10th March in Marosvásárhely (Targu Mures) and Budapest. (see facebook group) This petition aims to be a support of these efforts.

some facts:
exists since: 13th century
population of Székely Land: 750,000-800,000
of that Székelys: 70-80 %
area: ~ 12,000 km^2 ( ~ Montenegro, Qatar, Jamaica, Puerto Rico)
subregion of: Transylvania
names in different languages: Székelyföld (Hungarian), Tinutul Secuiesc (Romanian), Terra Siculorum (Latin), Szekler Land, Székely Land (English), 
religions of Székely Land: Catholic (53 %), Reformed (21 %), Orthodox (17 %), Unitarian (6 %)
total population of Székelys: ~ 1 million, of that: 550,000 in Székely Land, 180,000 elsewhere in Transylvania, 185,000 in Hungary, 100,000 elsewhere in the world
capitals of the planned 8 Seats ("szék") (Romanian names in brackets): Marosvásárhely (Targu Mures), Gyergyószentmiklós (Gheorgheni), Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc), Csíkszereda (Miercurea Ciuc), Barót (Baraolt), Kézdivásárhely (Targu Secuiesc), Sepsiszentgyörgy (Sfantu Gheorghe), Kovászna (Covasna)

 Thank you for your supporting signature! Please share this with your friends!

 

 

HUNGARIAN / MAGYAR
Székelyföld egy történelmi régió Erdély délkeleti részén, így nagyjából a mai Románia közepén helyezkedik el. Népességének 70-80 %-át a magyarul beszélő székelyek teszik ki (néhány városban 97 %), kultúrájuk teljes mértékben különbözik az ország többi részétől. A mindennapjaikban magyarul beszélnek, ami viszont nem hivatalos nyelv, ugyanis egész Románia területén csak a román a hivatalos nyelv. A székelyek Románián belüli autonómiát és önkormányzatot szeretnének, ahogyan Dél-Tirolban, Szicíliában, a Vajdaságban és minden spanyol tartományban ez megvan. (kérem tekintse meg a budapesti szimpátiatüntetés facebook csoportját)

Ma Székelyföld három különböző román megyéhez tartozik: majdnem a teljes Hargita és Kovászna megye és Maros megye egy része. (Székelyföld egyéb, kisebb részei más megyékhez is tartoznak) 1952 és 1968 között a régió Magyar Autonóm Tartomány néven létezett, majd pedig 1968-ban létrehozták Romániában a megyéket, így ez a régió az előbb említett 2 és fél megyére szakadt.

2003 óta létezik a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), amelynek célja Székelyföld autonómiájának elérése (e 3 megye székely részeinek egyesítése), amelynek elsődleges hivatalos nyelve a magyar, másodlagos hivatalos nyelve a román lenne. Nyolc székre tervezik osztani az autonóm Székelyföldet (lásd: fenti ábra). Székelyföldnek zászlaja is van (lásd: ábra), ami ma természetesen nem hivatalos, de széles körökben használatos, a Székely Nemzeti Tanács is ezt használja. Himnuszuk is van (Székely Himnusz), amely 1921-ben íródott. Van egy tervezett legfelső szintű internetes tartománykód (.sic) és van nemzetközi gépkocsijelük (SIC), amit jelenleg nem hivatalosan matricaként használnak. A tervezett főváros Marosvásárhely. A régió nem tervezi a Romániáról való leszakadást (ahogyan azt a román média néha félreértelmezi), csupán autonómiát és önkormányzatot szeretnének Románián belül. Ma még annak a tényét is tagadja a román kormány, hogy ez a régió létezik és létezett a történelem folyamán. Annak ellenére, hogy a Székelyföldön élők nagy többsége székelynek vallja magát, a székely zászlót használja, a Székely himnuszt énekli és a hivatalos román helyett a magyar nyelv székely tájszólását beszéli mindennapjaiban.

Az autonómiatörekvéseknek különös jelentősége van ma, ugyanis a román kormány olyan régiók bevezetését tervezi, amelyek nem követik Székelyföld határait, sőt mi több, 3 részre osztják azt és 3 különböző régióba helyezik el, ahol a székelyek aránya kb. 30% lenne. Reméljük, hogy Romániában is azok az európai elvek fognak érvényesülni, miszerint az EU a régiókat nem kijelöli, hanem a létezőket elismeri. A Székely Nemzeti Tanács (a katalánhoz hasonló) menetet tervez március 10.-ére Marosvásárhelyen és Budapesten. (ld: facebook csoport) Ez a petíció ezen törekvéseket hivatott segíteni.

néhány adat:
fennállás: XIII. század
népesség: 750-800 ezer
ebből székely: 70-80 %
terület: ~12 000 km^2 ( ~ Montenegró, Katar, Jamaica, Puerto Rico)
része: Erdélynek
neve különböző nyelveken: Tinutul Secuiesc (román), Terra Siculorum (latin) Szekler Land (angol), 
vallások: katolikus (53 %), református (21 %), ortodox (17 %), unitárius (6 %)
teljes székely népesség: ~ 1 millió, ebből: 550 ezer Székelyföldön, 180 ezer máshol Erdélyben, 185 ezer Magyarországon, 100 ezer máshol a világon
a 8 tervezett szék székhelyei: MarosvásárhelyGyergyószentmiklósSzékelyudvarhelyCsíkszeredaBarótKézdivásárhelySepsiszentgyörgyKovászna

Köszönjük a támogató aláírását! Kérjük ossza meg barátaival!Today: Tamás is counting on you

Tamás Heizler needs your help with “Government of Romania: Recognize the Autonomy of Székely Land”. Join Tamás and 25,314 supporters today.