Petition Closed

Zaustavimo pritisak na civilni sektor!

This petition had 839 supporters


Poštovani građani i građanke,

Vlada Crne Gore odlučila je da napravi pritisak na nevladine organizacije na način što će ukinuti fond iz kojeg se finansiraju projekti nevladinih organizacija a koji je najvećim dijelom namijenjen za projekte u oblasti zaštite osoba sa invaliditetom i polju socijalne zaštite. 

Nevladine organizacije pokrenule su kampanju protiv usvajanja izmjena Zakona o igrama na sreću i zakona o nevladinim oragnizacijama.

Mislimo da o ovom problemu moraju biti obaviješteni građani i da moramo crnogorskoj javnosti jasno dati do znanja šta naše cjelokupno društvo gubi donošenjem ovakvog rješenja. 

Ukoliko poslanici u Skupštini Crne Gore usvoje predloge Zakona o igrama na sreću i Zakona o nevladinim organizacijama koje im je dostavila Vlada, građani treba da znaju da od 2018. godine neće biti projekata kojim se:

o    pruža personalna asistencija osobama sa invaliditetom

o     zapošljavaju osobe sa invaliditetom

o     pruža podrška djeci ometenoj u razvoju (usluge logopeda, defektologa, psihologa, fizioterapeuta),

o   pružaju podršku mladima sa invaliditetom

o  pruža zaštita ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici

o  pruža podrška oboljelim od bolesti zavisnosti

o  pruža edukacija mladima u prevenciji HIV/AIDS

o  pruža podrška obrazovanju Roma i Egipćana i njihovoj inkluziji

o  pruža mogućnost sticanja znajnja i vještina mladima čime se jača njihova sposobnost zapošljavanja i integrisanja u zajednicu.

Ukoliko prećutimo i ignorišemo ovakve postupke Vlade Crne Gore osobe sa invaliditetom, mladi, manjinske grupe će najviše patiti kao i veliki broj  lokalnih organizacija koje svakodnevno rade za pobošljanje života u našim gradovima.Svi servisi i podrška koje nevladine organizacije pružaju nama kao građanima i građankama jednim potezom Vlade Crne Gore NESTAJU!

GRAĐANI I GRAĐANKE - PODRŽITE RAD NEVLADINIH ORGANIZACIJA SVOJIM POTPISOM ZA POVLAČENJE ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU I ZAKONA O NVO

 Today: Koalicija NVO is counting on you

Koalicija NVO Saradnjom do cilja needs your help with “Government of Montenegro: Zaustavimo pritisak na civilni sektor!”. Join Koalicija NVO and 838 supporters today.