Unite the Madonna Statue with its base, made by Antonello Gagini - St Mary of Jesus Rabat

Unite the Madonna Statue with its base, made by Antonello Gagini - St Mary of Jesus Rabat

Started
May 5, 2021
Signatures: 206Next Goal: 500
Support now

Why this petition matters

Started by Andrew Spiteri

Antonello Gagini (1478 - 1536) was from Palermo and was a sculptor in the bottega of Michelangelo. The statue of Immaculate Conception  was the first statue to be brought to Malta of the title. 25 Oncia was paid for the statue, sculpting a holy water fountain as well as another statue of Mary Magdalen, all done in the same bottega.

Both the pedestal of the statue as well as the fountain are kept in MUZA (used to be called National Museum of Fine Arts (Valletta, Malta) where they were given 'ON LOAN' by Fr Cherubino Azzopardi OFM on the 17th of October 1911.

Many tentatives were done to unite the statue with the pedestal again, but they are kept by the Museum and the Government don't want to return it to the Church of Mary of Jesus (Ta' Giezu) - Rabat.

We want our pedestal back and united with the statue, where it belongs by right!!!

________________________________________________________________

Antonello Gagini (1478 -1536) kien minn Palermo u kien skultur fil-bottega ta' Michelangelo. L-istatwa tal-Immakulata Kuncizzjoni kienet l-ewwel statwa li nġiebet Malta b'dan it-titlu. Kienu tħallsu 25 Oncia, fejn magħha kienu saru fonti tal-ilma mbierek kif ukoll statwa ta' Marija Madalena, li kollha saru mill-istess Bottega.

Kemm il-pedestall kif ukoll il-fonti jinsabu miżmuma fil-Mużew MUZA (li kien jissejjaħ il-Mużew Nazzjonali tal-Arti (Valletta), liema pedestal kien ingħata 'ON LOAN' minn Patri Cherubino Azzopardi OFM fis-17 ta' Ottubru 1911.

Diversi tentattivi saru biex l-istatwa u l-pedestal jerġgħu jingħaqdu, pero' dawn baqgħu jinżammu mill-Mużew u l-Gvern qatt ma irritornah lura lill-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesu' - Rabat.

Irridu l-pedestall lura u magħqud mal-istatwa, fejn huwa postu bi dritt!!!

Support now
Signatures: 206Next Goal: 500
Support now
to help others easily find and sign the petition.

Decision Makers