ДОМ: Потпиши се за заштита на Водно!

ДОМ: Потпиши се за заштита на Водно!

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
ДОМ Зелена партија started this petition to Government

ДОМ: Потпиши се за заштита на Водно!

Зелената партија - ДОМ, го поддржува барањето на експертите, граѓанските здруженија и иницијативи за изработка на посебен Закон за заштита на Парк-шумата Водно.

Тековниот процес на прогласување на Водно за заштитено подрачје нема да обезбеди интегрална заштита и неопходно е со закон да се заштити поголем дел од планината, особено северната страна

Законот мора да обезбеди спречување на ерозијата, заштита од поплави и стабилизација на свлечиштата, односно да оневозможи натамошна изградба на нови објекти за домување и хотели на падините на Водно.

Потребно е да се донесе Просторен план и План за управување со Водно со што прецизно ќе се дефинира кои активности се дозволени, а кои забранети.

"Белите дробови на Скопје" и омилениот простор за рекреација на граѓаните, мора да се зачуваат!

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!