PROU GENERAR RESIDUS! Vota la Llei Residu Zero i la moratòria a la incineració

PROU GENERAR RESIDUS! Vota la Llei Residu Zero i la moratòria a la incineració

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Plataforma Ciutadana Residu Zero ha iniciado esta petición dirigida a Govern de la Generalitat de Catalunya y

PROU GENERAR RESIDUS!!

Cap més instal·lació per cremar-los ni abocar-los!.

Vota la Llei Residu Zero i la moratòria a la incineració

És la nostra resposta a l’EMERGÈNCIA AMBIENTAL, CLIMÀTICA i de RESIDUS

1. La intenció de construir noves plantes incineradores de residus a Cercs  i a Juneda és el reflex de que el model actual de gestió de residus ha tocat sostre. Cal un canvi substancial que es basi en la precaució i la prevenció

2. La Plataforma Ciutadana Residu Zero demana suport a la ciutadania, les entitats socials i els ajuntaments per aconseguir una Llei Residu Zero i la moratòria a la incineració de residus i nous abocadors.

3. La Federació Ecologistes de Catalunya donem ple suport en aquesta acció promoguda per l’Estratègia Catalana i la Plataforma Ciutadana  Residu Zero.

Votem per...

1.Reduir TOTS els residus

2. Dedicar les inversions i els recursos a la reducció, reutilització i reciclatge dels residus

3. Canviar el model de producció, consum i gestió dels residus

4. Obligar els productors a fer-se càrrec dels costos reals dels productes que posen al mercat quan es converteixen en residus

5. Eliminar la incineració com a sistema de tractament de residus de final de canonada i reduir dràsticament l’abocament.

Demanem el vostre suport i vot a:

- la proposta de Llei Residu Zero  

- la moratòria a la incineració i a nous abocadors.

Text complert: https://estrategiaresiduzero.cat/files/2019/12/Campanya-xarxes-moratoria-incineracio-i-Llei-Residu-Zero.pdf

Per més informació:

Document de la proposta de moratòria d’incineració de residus: https://cepanoticies.files.wordpress.com/2019/10/moratc3b2ria-infraestructures-incineracic3b3-de-residus-.pdf

Proposta de Resolució al Parlament de Catalunya sobre la petició de moratòria a la incineració de residus:

https://cepanoticies.files.wordpress.com/2019/12/250nsd00006-proposta-de-resolucic3b3-sobre-una-moratc3b2ria-per-a-nous-projectes-dincineradores-.pdf

Bases proposta de Llei Catalana residu Zero de Prevenció de residus:

https://cepanoticies.files.wordpress.com/2019/09/bases-llei-catalana-de-prevencic3b3-abril-2019-.pdf

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas