Obertura de la caça a Andorra

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!

Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas

Els caçadors d'Andorra sol·licitem que es pugui reprendre l'activitat cinegètica. 

Tenint en compte que la caça en aquest moment es realitza de manera individual i que per tant no genera cap risc addicional a nivell de transmissió a altres persones. I a més tenint en compte que a nivell individual l'accés a la muntanya és lliure per a corredors, excursionistes, ciclistes i demés usuaris de la muntanya. 

Demanem que es reprengui l'activitat en el termini més breu possible.