Petition Closed

P. JUGNAUTH, S. SOODUN, M. NOBIN BIZIN DÉMISSYONÉ

This petition had 493 supporters


DÉMOKRASSI POU MORISS - NOU PÉ DÉMANN PRAVIND JUGNAUTH, SHOWKUTALLY SOODUN ÉK MARIO NOBIN DÉMISSIONÉ PARSSKI ZOTT 1 DANZÉ KONSSIDÉRAB POU NOU DÉMOKRASSI ÉK POU MORISS AN ZÉNÉRAL

Le 19 julliette ti ena 1 video ki ti p circuler lor internet a kot Vice Premier Ministre Showkutally Soodhun ti faire 1 declaration kot li ti dire ki si so bodyguard ti donne li revolver, li ti pou touyy Xavier Duval dans parlement. Line dirr sa paroll la a 2 repriz. Et li ti aussi dirr ki sa mem apel JIHAD (guerre sainte). Tou sa a coz ki sipozéman Duval inn dirr dan l'assemblé ki larabi saouditt 1 pays infecte. Pa koné si sa vrai, mais mem si linn dirr sa, personne pa gagne droit menace pou pran lavi ene lott dimoune. Sa ki viss prémié miniss inn dir li bien grav. Ena 3 declaration ki finn fair a la police, mais la police pa finn fair nanyer. Samedi sa missier soodan la ine gagne le kulo pou kit moris pou al faire 1 ti voyage, sans auken traka. Et Commissaire de Police Mario Nobin aster p dirr ki li biozin prev pou arrette dimoune. O fait c'est ene taktik pou pa pran oken action. Pa conner si video la pa assez evidence pou li et nou pa conne so relation avec soodun, mais sa montrer clairement ki li pa independent et ki li ecouter et faire tou seki politisien o pouvoir dire li, couma 1 marionette. En tant ki sef la police, sa boug la bizin demissioner parski li pa pou kapav assire securiter l'ile maurice. Seki soodun inn dir li bien dangereux et kapav crée 1 tension sociale enorme et destabilise nou ti l'ile Maurice. Nou premier miniss Pravin Jugnauth pe rest gounga. Li p protez so fotéyy.

Alor, signe sa petition la vous zott.

NOU PÉ DÉMANN PRAVIND JUGNAUTH, SHOWKUTALLY SOODUN ÉK MARIO NOBIN DÉMISSIONÉ PARSSKI ZOTT 1 DANZÉ KONSSIDÉRAB POU NOU DÉMOKRASSI ÉK POU MORISS AN ZÉNÉRAL

 Today: DÉMOKRASSI POU MORISS is counting on you

DÉMOKRASSI POU MORISS needs your help with “Gov. of Mauritius: JUGNAUTH, SOODUN, NOBIN BIZIN DÉMISSYONÉ”. Join DÉMOKRASSI POU MORISS and 492 supporters today.