Petition Closed

Ban plastic straws from Uppsala studentnations

This petition had 298 supporters


Plastic straws are one of the most common plastic waste found in trash. Everyday the student nations of Uppsala dispose this from their venues from the drinks they serve. It is time that we should take action. Let's ask the beloved nations of Uppsala we are/were a member of to stop providing plastic straws. We don't need more trash in our earth. Sweden is one of the leading countries in terms of sustainability and Uppsala and its universities is boasting its sustainability, why don't do we do something and us students lead by example? Together if we create enough demand I believe we can do this. The nations are consists of its member, we have a voice. As a member of our nations, we kindly ask our nations to stop this. There are better alternatives to plastic straws! I think we can stop this. It might seem little but maybe it can save some animals who got stuck with straws out by the beach someday.

Sugrör av plast är en av det mest vanligt funna skräpet i en bars papperskorg. Varje dag så slänger Uppsalas nationer en stor mängd av denna onödiga lyxvara, och det är dags att ändra på det. Låt oss ombe våra älskade nationer att sluta erbjuda sugrör av plast. Vi behöver inte mer oåtervinnligt skräp på vår planet! Sverige är ett av världens ledande länder inom hållbarhet och miljövänlighet och dess universitet strävar ofta efter samma ideal, så varför ska inte vi som studenter göra detsamma? Om vi tillsammans skapar tillräcklig efterfrågan så är jag säker på att vi kan skapa denna förändring! En nation består ju av dess medlemmar, var en med en röst. Som nationsmedlemmar omber vi därmed våra nationer att stoppa användandet av sugrör av plast. Det finns bättre alternativ! Det må vara en liten förändring, men det kan mycket väl rädda något djur från att kvävas på plast någon dag.

 Today: Arlita is counting on you

Arlita Rahman needs your help with “Gotlands : Ban plastic straws from Uppsala studentnations”. Join Arlita and 297 supporters today.