TOLAK RUU KUHP. KEMBALIKAN HAM. MENOLAK LUPA 1998

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


saya tidak setuju dengan ada nya RUU KUHP. negeri ini untuk seluruh masyarakat dan bangsa indonesia, untuk mensejahterakan rakyat kecil bukan mensejahterakan para pejabat. kami memilih perwakilan untuk mengungkapkan keinginan juga suara yang tak di dengar di istana merdeka. kami bergerak demi kesejahteraan kami, demi hak asasi manusia yang kami miliki. kami bangsa indonesia, dahulu kami mengusir penjajah hanya dengan bambu runcing, itu mendandakan kami rakyat yang kuat agar tidak terinjak-injak. Mari sejahterakan rakyat! kami tak percaya dengan Dewan Perwakilan