Penelties levied under Vehicle Act

Penelties levied under Vehicle Act

18 लोगों ने साइन किए। 25 हस्ताक्षर जुटाएं!
शुरू कर दिया
को पेटीशन
Twitter (Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900 San Francisco, CA 94103) और

यह पेटीशन क्यों मायने रखती है

द्वारा शुरू किया गया Bhadrakali Mahila Mandal

*हे व्हायला पाहिजे :-*

*खराब सिग्नल...* संबंधित जबाबदार अधिकारी, दंड १००००/-
*रस्त्यावर खड्डे ...* संबंधित जबाबदार अधिकारी दंड २००००/-
*अतिक्रमित फुटपाथ...* संबंधित जबाबदार अधिकारी दंड २००००/-
*रस्त्यावर अंधार...*
जबाबदार JE दंड २५०००/-
*रस्त्यावर कचरा पडून आहे ...* संबधित जबाबदार अधिकारी, दंड २५०००/
*रस्त्यावर विजेचे पोल नाहीत...* संबंधित जबाबदार अधिकारी, दंड ३००००/-

*खोदलेले रस्ते बनवले नाहीत ...* संबंधित जबाबदार अधिकारी, दंड ३५०००/-

*खड्ड्यात पडून दुखापत होणे ...* संमबनधित जबाबदार अधिकारी, दंड = दवाखाना खर्च + ५०००/- रोज(जोपर्यंत बरे वाटत नाही )

*रस्त्यावरील कुत्रा चावणे ...* संबनधित जबाबदार अधिकारी च्या पोटात १४ इंजेक्शन.

*सर्वांना हात जोडून विनंती आहे की जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोच जेणे करून ही गोष्ट त्यांच्या पर्यंत पण पोहोचू दे ज्यांनी फक्त या गोष्टीला सामांन्य जनतेला वेठीस धरले आहे.*
*धन्यवाद* �����

18 लोगों ने साइन किए। 25 हस्ताक्षर जुटाएं!