QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR! RAYONLARIMIZIN ADLARI AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ YAZILSIN. ������

QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR! RAYONLARIMIZIN ADLARI AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ YAZILSIN. ������

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Google Maps tarafına New Baku bu kampanyayı başlattı

Əziz dünya azərbaycanlıları: gəlin belə kompaniyalarla gözəl Qarabağımızı dünyaya tanıdaq. Bütün xəritələrdə o gözəl yerlərimiz öz dilimizdə və bizim adlarla adlandırılsın. 

Qarabağ Azərbaycandır!!! 

Dear Azerbaijanis of the world: let's introduce our beautiful Karabakh to the world with such companies. On all maps, let those beautiful places be called in our own language and under our names.

Karabakh is Azerbaijan !!!

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.
5.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.